Wykorzystanie automatyzacji w planowaniu tras dla grupy kierowców.

2024-03-18

Jednym z najważniejszych zadań planisty jest odpowiednie rozplanowanie pracy zespołu dostawców. Zalicza się do tego wyznaczenie najlepszych tras dojazdu oraz optymalizację podziału zadań – od stref geograficznych, po dobranie kierowców, przydział zleceń i wszystkie kroki dalszej, skutecznej realizacji. Jedna nagła zmiana w zleceniu albo nieprawidłowy adres, pod który kierowca zostaje wysłany, mają poważne konsekwencje w całym procesie. Sytuacja staje się trudna do “ręcznego” opanowania i przewidzenia wszelkich skutków, a to naraża firmę na dodatkowe koszty i ostatecznie niezadowolenie klienta. 

Co polecają specjaliści od logistyki?

Specjaliści od łańcucha logistycznego i planowania zalecają automatyzację procesu. Inteligentne systemy, budowane w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji i praktyczną wiedzę profesjonalistów, wspierają człowieka i  w błyskawicznym tempie poprawiają plany, uwzględniając wszelkie zmiany ad hoc. Trasy przeliczane są nieustannie, adresy geokodowane, a stały kontakt z kierowcami na bieżąco aktualizuje im wytyczne, dlatego nie ma mowy o pomyłkach i złej predykcji czasu dojazdu. firma staje się partnerem godnym zaufania, koszty są minimalizowane, a zyski powiększane, dzięki lepszemu planowaniu pracy biurowej i kierowców.

Zrozumienie optymalizacji tras i korzyści dla biznesu

Automatyzacja jest możliwa na każdym etapie pracy i niesie szereg korzyści dla przedsiębiorstwa.

  • Rozpoczęcie zlecenia. AutoMapa #lastmile towarzyszy pracownikom już od chwili utworzenia nowego zlecenia. Wprowadzone dane są zapisywane, a następnie geokodowane. Daje to gwarancję poprawności danych i ich ujednolicenie. W ten sposób zlecenie jest poprawnie lokalizowane na mapie.
  • Podział obowiązków na zasoby ludzkie. Kolejnym etapem jest przydzielenie przez system danego zlecenia do odpowiedniego pracownika. AutoMapa dopasowuje je na podstawie czasu, dyspozycyjności, parametrów pojazdu czy stworzonych wcześniej stref operacyjnych i odpowiadających im osób. W ten sposób zlecenie jest za każdym razem przydzielane właściwemu kierowcy, co gwarantuje efektywne zarządzanie flotą i pełne wykorzystanie możliwości swoich pracowników.
  • Wyznaczanie tras i realizacja zleceń. AutoMapa #lastmile wyznacza optymalne trasy oraz dokładnie szacuje czas dotarcia do celu, a to wszystko z uwzględnieniem aktualnych warunków na drodze i wprowadzaniem zmian na bieżąco, niepostrzeżenie. 
  • Raportowanie. System #lastmile umożliwia kontrolowanie na bieżąco efektów pracy oraz tworzenie szczegółowych raportów pod koniec dnia. Na dashbordach operatorskich pojawiają się zagrożone zlecenia, opóźnienia oraz notatki pracowników.

Kluczowe aspekty automatyzacji w planowaniu tras

Kluczowa w planowaniu tras jest optymalizacja wszystkich możliwych aspektów. Bez systemu #lastmile, byłoby to bardzo trudne i pracochłonne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe do obliczenia. Istotny z punktu widzenia pracownika jest fakt, że większość czynności odbywa się całkowicie automatycznie i nie wymaga dodatkowej czujności ze strony człowieka. Znacznie ułatwia i przyśpiesza to codzienne obowiązki.

Zarządzanie grupą kierowców wraz z AutoMapą jest dużo prostsze i skuteczniejsze niż dotychczas.

Dowiedz się więcej: https://biz.automapa.pl/produkty/last-mile/

Korzyści z optymalizacji tras

AutoMapa #lastmile została stworzona z myślą o planerach pracy, logistykach i wszystkich pracownikach wykonujących swoje obowiązki za kierownicą – kurierach, przedstawicielach handlowych, dostawcach czy rzeczoznawcach. System to nie tylko możliwość efektywnego podziału obowiązków pomiędzy pracowników mobilnych i zarządzania wieloma osobami jednocześnie, ale również szereg nowoczesnych rozwiązań optymalizujących proces, które ułatwiają pracę i poprawiają jej efekty.

Optymalizacja tras dla kierowców ma wiele zalet. Choćby wspomniane już ułatwienie i skrócenie codziennych zadań. System jest w stanie wykonać część obowiązków automatycznie. Ręczna optymalizacja tras to bardzo trudne i pracochłonne zadanie. Tymczasem AutoMapa dysponuje wieloma, zbieranymi i aktualizowanymi w trybie ciągłym danymi – o rodzaju drogi, aktualnej sytuacji na trasie, zakorkowaniu, a także o jej stanie: opłatach, wszelkiego rodzaju ograniczeniach, zakazach, pracach remontowych czy innych potencjalnych utrudnieniach. W oparciu o nie dopasowywane są trasy według preferencji klienta: liczby przystanków, czasu przejazdu, odległości czy wybranych okien czasowych. 

Przeczytaj więcej o optymalizacji tras z AutoMapą: https://biz.automapa.pl/funkcjonalnosci/planowanie-tras/

Skorzystaj z AutoMapy #lastmile już dziś! https://biz.automapa.pl/produkty/last-mile/

Główna
/
Biuro prasowe
/
Automatyzacja w planowaniu tras dla grupy kierowców.
AutoMapa
#lastmile

Automatyzacja w planowaniu tras dla grupy kierowców.

Jednym z najważniejszych zadań planisty jest wyznaczenie najlepszych tras dojazdu oraz podział zadań. Jak je zoptymalizować?

Jednym z najważniejszych zadań planisty jest odpowiednie rozplanowanie pracy zespołu dostawców. Zalicza się do tego wyznaczenie najlepszych tras dojazdu oraz optymalizację podziału zadań – od stref geograficznych, po dobranie kierowców, przydział zleceń i wszystkie kroki dalszej, skutecznej realizacji. Jedna nagła zmiana w zleceniu albo nieprawidłowy adres, pod który kierowca zostaje wysłany, mają poważne konsekwencje w całym procesie. Sytuacja staje się trudna do “ręcznego” opanowania i przewidzenia wszelkich skutków, a to naraża firmę na dodatkowe koszty i ostatecznie niezadowolenie klienta. 

Co polecają specjaliści od logistyki?

Specjaliści od łańcucha logistycznego i planowania zalecają automatyzację procesu. Inteligentne systemy, budowane w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji i praktyczną wiedzę profesjonalistów, wspierają człowieka i  w błyskawicznym tempie poprawiają plany, uwzględniając wszelkie zmiany ad hoc. Trasy przeliczane są nieustannie, adresy geokodowane, a stały kontakt z kierowcami na bieżąco aktualizuje im wytyczne, dlatego nie ma mowy o pomyłkach i złej predykcji czasu dojazdu. firma staje się partnerem godnym zaufania, koszty są minimalizowane, a zyski powiększane, dzięki lepszemu planowaniu pracy biurowej i kierowców.

Zrozumienie optymalizacji tras i korzyści dla biznesu

Automatyzacja jest możliwa na każdym etapie pracy i niesie szereg korzyści dla przedsiębiorstwa.

  • Rozpoczęcie zlecenia. AutoMapa #lastmile towarzyszy pracownikom już od chwili utworzenia nowego zlecenia. Wprowadzone dane są zapisywane, a następnie geokodowane. Daje to gwarancję poprawności danych i ich ujednolicenie. W ten sposób zlecenie jest poprawnie lokalizowane na mapie.
  • Podział obowiązków na zasoby ludzkie. Kolejnym etapem jest przydzielenie przez system danego zlecenia do odpowiedniego pracownika. AutoMapa dopasowuje je na podstawie czasu, dyspozycyjności, parametrów pojazdu czy stworzonych wcześniej stref operacyjnych i odpowiadających im osób. W ten sposób zlecenie jest za każdym razem przydzielane właściwemu kierowcy, co gwarantuje efektywne zarządzanie flotą i pełne wykorzystanie możliwości swoich pracowników.
  • Wyznaczanie tras i realizacja zleceń. AutoMapa #lastmile wyznacza optymalne trasy oraz dokładnie szacuje czas dotarcia do celu, a to wszystko z uwzględnieniem aktualnych warunków na drodze i wprowadzaniem zmian na bieżąco, niepostrzeżenie. 
  • Raportowanie. System #lastmile umożliwia kontrolowanie na bieżąco efektów pracy oraz tworzenie szczegółowych raportów pod koniec dnia. Na dashbordach operatorskich pojawiają się zagrożone zlecenia, opóźnienia oraz notatki pracowników.

Kluczowe aspekty automatyzacji w planowaniu tras

Kluczowa w planowaniu tras jest optymalizacja wszystkich możliwych aspektów. Bez systemu #lastmile, byłoby to bardzo trudne i pracochłonne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe do obliczenia. Istotny z punktu widzenia pracownika jest fakt, że większość czynności odbywa się całkowicie automatycznie i nie wymaga dodatkowej czujności ze strony człowieka. Znacznie ułatwia i przyśpiesza to codzienne obowiązki.

Zarządzanie grupą kierowców wraz z AutoMapą jest dużo prostsze i skuteczniejsze niż dotychczas.

Dowiedz się więcej: https://biz.automapa.pl/produkty/last-mile/

Korzyści z optymalizacji tras

AutoMapa #lastmile została stworzona z myślą o planerach pracy, logistykach i wszystkich pracownikach wykonujących swoje obowiązki za kierownicą – kurierach, przedstawicielach handlowych, dostawcach czy rzeczoznawcach. System to nie tylko możliwość efektywnego podziału obowiązków pomiędzy pracowników mobilnych i zarządzania wieloma osobami jednocześnie, ale również szereg nowoczesnych rozwiązań optymalizujących proces, które ułatwiają pracę i poprawiają jej efekty.

Optymalizacja tras dla kierowców ma wiele zalet. Choćby wspomniane już ułatwienie i skrócenie codziennych zadań. System jest w stanie wykonać część obowiązków automatycznie. Ręczna optymalizacja tras to bardzo trudne i pracochłonne zadanie. Tymczasem AutoMapa dysponuje wieloma, zbieranymi i aktualizowanymi w trybie ciągłym danymi – o rodzaju drogi, aktualnej sytuacji na trasie, zakorkowaniu, a także o jej stanie: opłatach, wszelkiego rodzaju ograniczeniach, zakazach, pracach remontowych czy innych potencjalnych utrudnieniach. W oparciu o nie dopasowywane są trasy według preferencji klienta: liczby przystanków, czasu przejazdu, odległości czy wybranych okien czasowych. 

Przeczytaj więcej o optymalizacji tras z AutoMapą: https://biz.automapa.pl/funkcjonalnosci/planowanie-tras/

Skorzystaj z AutoMapy #lastmile już dziś! https://biz.automapa.pl/produkty/last-mile/