Dostawy wsparte danymi - narzędzia analityczne odpowiedzią na wyzwania logistyki

2022-04-14

Dzięki możliwości zaplanowania pracy dla wszystkichpracowników jednocześnie i obliczenia zoptymalizowanej trasy skutecznieobniżamy koszty logistyki. Dyspozytor jest poinformowany o błędach w adresachzleceń, co niweluje pomyłki w procesie logistycznym już na poziomie jegoplanowania. Co więcej - optymalizowanie tras pomaga skrócić ich długość, copozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a tym samym przyczynia się doochrony środowiska 

– komentuje Patryk Osęka, dyrektor operacyjny firmyAutoMapa.

 

Rosnąca z roku na rok liczba e-kupujących pokazuje, że ode-commerce nie ma już odwrotu. Popyt na usługi logistyczne skłania firmy dokorzystania z usług analitycznych, które skutecznie usprawniają procesylogistyki ostatniej mili, optymalizując tym samym czas i koszty pracy.