Czym różni się geokodowanie adresów od sanityzacji baz adresowych?

2023-06-13

Terminy, które często pojawiają się w dyskusjach o zarządzaniu danymi adresowymi, to "geokodowanie" i "sanityzacja adresów". Oba odnoszą się do przetwarzania danych adresowych i wspierają zarządzanie bazami danych adresowych.

#Geokodowanie

to proces przekształcania adresów w zestaw współrzędnych, które mogą być wykorzystane w systemach informacji geograficznej (GIS). To jak przekładanie języka człowieka na język map. I odwrotnie - RevGeokodowanie to przekształcanie współrzędnych na czysty, poprawny adres (tzw. adres wzorcowy).

#Sanityzacja danych adresowych

to proces czyszczenia danych, aby były one jak najbardziej precyzyjne, użyteczne i aktualne. Chodzi o usunięcie fragmentu adresu, korektę lub zastąpienie niepoprawnych, niekompletnych, nieprecyzyjnych lub nieczytelnych części adresu, nieistotnych notatek i dopisków "ludzkich", jak np. kody pin. I też np. zastąpienie starej nazwy ulicy (sprzed dekomunizacji) aktualną lub zwrócenie aktualnego powiatu/kodu pocztowego, jeśli dane wyjściowe mają stare wartości.

Co ciekawe, proces geokodowania (i geokodowania odwrotnego) w AutoMapie enterprise  zwraca od razu kanoniczny adres, więc AutoMapa dokonuje jednocześnie geokodowania i sanityzacji danych adresowych (adresy/ulice; administracyjnych: powiaty/gminy; pocztowych: kody pocztowe; ew. typy budynków).  Klient otrzymuje bazę czystych adresów pocztowych, do których może bezpiecznie dotrzeć z transportem, listem czy ofertą reklamową.

Oto kilka korzyści z procesu geokodowania i sanityzacji danych adresowych z AutoMapą:

- Ujednolicenie danych: Geokodowanie może pomóc w standaryzacji danych adresowych w bazie. Przy przypisywaniu współrzędnych geograficznych do adresów, możliwe jest skorygowanie błędów pisowni, niejednoznaczności lub innych nieprawidłowości w adresach, co prowadzi do bardziej spójnej i jednolitej bazy danych.

- Usuwanie duplikatów: Geokodowanie może pomóc w wykrywaniu i usuwaniu duplikatów w bazie adresowej. Przez przypisanie współrzędnych geograficznych do każdego rekordu adresowego, możliwe jest porównanie i identyfikacja powtarzających się adresów, co ułatwia czyszczenie bazy danych i zapobiega duplikacji danych.

- Wyszukiwanie i filtracja: Geokodowanie umożliwia efektywne wyszukiwanie i filtrowanie danych adresowych na podstawie lokalizacji. Można wyszukiwać adresy w określonym obszarze geograficznym lub wykonywać zapytania o punkty zlokalizowane w pobliżu określonej lokalizacji, co ułatwia analizę i zarządzanie danymi adresowymi.

Chcesz wiedzieć więcej o pracy z danymi adresowymi i sposobach zarządzania nimi? Skontaktuj się z nami: biz.automapa.pl/kontakt
#AutoMapa #geokodowanie #sanityzacjadanychadresowych #geokodowanieodwrotne

Główna
/
Biuro prasowe
/
Poradnik AutoMapy: czym różni się geokodowanie od sanityzacji?
AutoMapa
#geoanalytics

Poradnik AutoMapy: czym różni się geokodowanie od sanityzacji?

Jak zarządzać danymi adresowymi, by optymalizować dostawy? Co robić z literówkami w nazwach ulic lub kontaktami bez kodów pocztowych? W ujednolicaniu baz danych adresowych nieocenione jest zautomatyzowane geokodowanie adresów. Więcej na https://biz.automapa.pl/funkcjonalnosci/geokodowanie/

Terminy, które często pojawiają się w dyskusjach o zarządzaniu danymi adresowymi, to "geokodowanie" i "sanityzacja adresów". Oba odnoszą się do przetwarzania danych adresowych i wspierają zarządzanie bazami danych adresowych.

#Geokodowanie

to proces przekształcania adresów w zestaw współrzędnych, które mogą być wykorzystane w systemach informacji geograficznej (GIS). To jak przekładanie języka człowieka na język map. I odwrotnie - RevGeokodowanie to przekształcanie współrzędnych na czysty, poprawny adres (tzw. adres wzorcowy).

#Sanityzacja danych adresowych

to proces czyszczenia danych, aby były one jak najbardziej precyzyjne, użyteczne i aktualne. Chodzi o usunięcie fragmentu adresu, korektę lub zastąpienie niepoprawnych, niekompletnych, nieprecyzyjnych lub nieczytelnych części adresu, nieistotnych notatek i dopisków "ludzkich", jak np. kody pin. I też np. zastąpienie starej nazwy ulicy (sprzed dekomunizacji) aktualną lub zwrócenie aktualnego powiatu/kodu pocztowego, jeśli dane wyjściowe mają stare wartości.

Co ciekawe, proces geokodowania (i geokodowania odwrotnego) w AutoMapie enterprise  zwraca od razu kanoniczny adres, więc AutoMapa dokonuje jednocześnie geokodowania i sanityzacji danych adresowych (adresy/ulice; administracyjnych: powiaty/gminy; pocztowych: kody pocztowe; ew. typy budynków).  Klient otrzymuje bazę czystych adresów pocztowych, do których może bezpiecznie dotrzeć z transportem, listem czy ofertą reklamową.

Oto kilka korzyści z procesu geokodowania i sanityzacji danych adresowych z AutoMapą:

- Ujednolicenie danych: Geokodowanie może pomóc w standaryzacji danych adresowych w bazie. Przy przypisywaniu współrzędnych geograficznych do adresów, możliwe jest skorygowanie błędów pisowni, niejednoznaczności lub innych nieprawidłowości w adresach, co prowadzi do bardziej spójnej i jednolitej bazy danych.

- Usuwanie duplikatów: Geokodowanie może pomóc w wykrywaniu i usuwaniu duplikatów w bazie adresowej. Przez przypisanie współrzędnych geograficznych do każdego rekordu adresowego, możliwe jest porównanie i identyfikacja powtarzających się adresów, co ułatwia czyszczenie bazy danych i zapobiega duplikacji danych.

- Wyszukiwanie i filtracja: Geokodowanie umożliwia efektywne wyszukiwanie i filtrowanie danych adresowych na podstawie lokalizacji. Można wyszukiwać adresy w określonym obszarze geograficznym lub wykonywać zapytania o punkty zlokalizowane w pobliżu określonej lokalizacji, co ułatwia analizę i zarządzanie danymi adresowymi.

Chcesz wiedzieć więcej o pracy z danymi adresowymi i sposobach zarządzania nimi? Skontaktuj się z nami: biz.automapa.pl/kontakt
#AutoMapa #geokodowanie #sanityzacjadanychadresowych #geokodowanieodwrotne