Status licencji

Formularz umożliwia sprawdzenie statusu licencji AutoMapy dla Windows. Sprawdzenie statusu licencji AutoMapy dla Android i AutoMapy dla iOS możliwe jest wewnątrz programu. W przypadku AutoMapy dla iOS należy wybrać przycisk ekranowy "i" i następnie opcję Licencja. W przypadku AutoMapy dla Android należy przejśc do: Opcje -> Kup|Aktualizuj -> Numer licencji.

  • Pole wymagane
  • Pole wymagane

*Adres użyty podczas rejestracji mapy