Baza wiedzy

[A4] Chciałbym dopisać obiekt do bazy punktów POI

Dopisanie punktu POI do bazy danych w AutoMapie jest bezpłatne.

Wystarczy w tym celu skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.AutoMapa.pl -> Wsparcie-> Dodaj obiekt do mapy 
lub przesłać e-mail z odpowiednimi informacjami na adres Pomoc@AutoMapa.pl. W przypadku obiektów w większych miejscowościach wystarczy przesłać opis obiektu i jego adres.

Ze względu na ograniczenia techniczne i spójność funkcjonalną oraz marketingową produktu zastrzegamy sobie prawo do decyzji, czy zgłoszony punkt POI zostanie umieszczony w AutoMapie oraz, które z podanych informacji szczegółowych zostaną zamieszczone.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android