Baza Wiedzy

[A2] Co to jest AutoMapa?

AutoMapa to najchętniej kupowany w Polsce program z mapami do nawigacji GPS.

W trakcie podróży  podaje komunikaty głosowe i wizualne informujące o kolejnych manewrach. Dzięki najdokładniejszym i najpełniejszym na rynku cyfrowym mapom Polski oraz intuicyjnemu i niezawodnemu oprogramowaniu AutoMapa potrafi prowadzić skutecznie do celu. Jako jedyna mapa na rynku zawiera dokładne położenia poszczególnych adresów a nawet kształty poszczególnych budynków.

AutoMapa dostępna jest w wersjach: AutoMapa Polska, zawierające tylko mapę Polski, oraz AutoMapa Europe, w której znajduje się mapa Polski i Europy.

Regularne aktualizacje map dla wersji Windows dostępne są na zasadzie subskrypcji. W przypadku wersji iOS, Android i Windows 10 Mobile nie ma ograniczenia co do aktualizacji map, natomiast po wygaśnięiu licencji zostają wyłączone funkcje nawigowania.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android