Baza wiedzy

[D1] Zauważyłem błąd. Jak to zgłosić?

Zgłoszenia dotyczące map są cenną pomocą w aktualizacji map oraz identyfikowaniu tych rejonów, w których aktualizacja mapy jest najpilniejsza. Uwagi na temat programu pomagają nam szybciej i skuteczniej dostosowywać sposób działania i wygląd systemu do oczekiwań użytkowników.

Wszystkie zgłoszenia są dokładnie analizowane i sukcesywnie uwzględniane na mapie Polski. Szybkość ich dodania do mapy jest związana z momentem zgłoszenia błędu do Pomocy Technicznej lub zaraportowania na stronie www.AutoMapa.pl/raportuj. Uwagi dotyczące danych map poza terenem Polski należy zgłaszać za pomocą formularza dostawcy map HERE. Dodatkowo uzależniona jest również od poziomu ich trudności, np. zgłoszenie tuż przed aktualizacją może zostać uwzględnione dopiero w kolejnej wersji mapy.

Proces produkcji nowej wersji mapy zajmuje około 3 miesięcy i zazwyczaj po tym okresie można spodziewać się wprowadzenia do kolejnej wersji mapy przesłanych poprawek.

Mocno zachęcamy do przesyłania wszelkich zgłoszeń i informacji odnośnie błędów na mapie. Osobom, które przesłały w ciągu całego roku najcenniejsze uwagi, dziękujemy, przesyłając bezpłatne licencje, dostęp do aktualizacji lub upominki AutoMapy.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android