Baza wiedzy

[C6] Czy po wygaśnięciu dostępu do aktualizacji lub licencji dane Traffic będą pobierane i wysyłane?

Warunkiem korzystania z danych on-line Traffic jest posiadanie ważnego dostępu do aktualizacji lub licencji. Po wygaśnięciu dostępu do aktualizacji lub licencji program korzysta wyłącznie z danych historycznych i nie wysyła ani nie odbiera danych on-line z Traffic.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android