Baza wiedzy

[C5] W jaki sposób AutoMapa sygnalizuje korzystanie z systemu Traffic?

Bieżący stan systemu Traffic sygnalizowany jest małą ikonką z literami TR znajdującą po prawej stronie u dołu ekranu. Znaczenie kolorów pokazujących się na ikonce jest następujące:

 •  - system nieaktywny, nawigacja przy użyciu SmartRoutes.
 •  - system aktywny, nawigacja odbywa się w oparciu o dane LiveDrive! 
 •  - ostatnia próba wysłania lub odbioru danych zakończyła się błędem, trwa ponowna próba przesłania danych.
 •  - system aktywny, trwa pobieranie nowych danych.
 •  - ostatni pobór lub wysyłka danych zakończyły się błędem.

W wersji Android stan systemu Traffic jest sygnalizowany ikonką znajdującą się po prawej stronie ikonki wyszukiwania (lupki) Znaczenie kolorów pokazujących się na ikonce jest następujące:

 •  brak - system nieaktywny, nawigacja przy użyciu SmartRoutes.
 •  - system aktywny, nawigacja odbywa się w oparciu o dane LiveDrive!
 • - ostatnia próba wysłania lub odbioru danych zakończyła się błędem, trwa ponowna próba przesłania danych.
 •  - system aktywny, trwa pobieranie nowych danych.
 • - błąd wysyłania lub odbierania danych.

W wersji iOS stan systemu Traffic jest sygnalizowany małą ikonką znajdującą się po lewej stronie przycisku Trasa. Znaczenie kolorów pokazujących się na ikonce jest następujące:

 •  - system nieaktywny, nawigacja przy użyciu SmartRoutes.
 •  - system aktywny, nawigacja odbywa się w oparciu o dane LiveDrive!
 •  - ostatnia próba wysłania lub odbioru danych zakończyła się błędem, trwa ponowna próba przesłania danych.
 •  - system aktywny, trwa pobieranie nowych danych.
 •  - błąd wysyłania lub odbierania danych.

Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android