Baza wiedzy

[J7] Dlaczego zmiana rozmiaru elementów mapy i paneli pilota nawigacyjnego jest niedostępna na moim urządzeniu?

Możliwość zmiany rozmiaru paneli pilota nawigacyjnego ma sens tylko dla urządzeń o odpowiednio dużej rozdzielczości ekranu (VGA i wyższa). Przy niższej rozdzielczości ekranu, zmiana szerokości paneli pilota powodowałaby deformację czcionek i nieczytelność wskazań, dlatego funkcja ta w tych urządzeniach nie jest aktywna.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android