Baza wiedzy

[I5] Jak dodać obiekt XVE na mapę?

Obiekty XVE to dodatkowe obiekty graficzne użytkownika wyświetlane w określonej pozycji na mapie. Mogą to być: odcinki, łamane, obszary, pojedyncze punkty oraz ikony graficzne.

Aby wyświetlić obiekty XVE na mapie, wystarczy umieścić pliki definiujące obiekty w kartotece mapy, np.: [ AutoMapa| Maps| Polska].

W programie pojawi się kategoria XVE, w której będą dodawane podkategorie o identycznej nazwie jak nazwy plików XVE, np. jeśli plik będzie się nazywał "Kat01.XVE" to powstanie podkategoria POI "Kat01".

POI > Wyświetlanie można właczyć/wyłączyć ich wyświetlanie oraz ustawić je jako kategorie podręczne. Jeśli chcemy usunąć kategorie obiektów z programu, w tym celu wystarczy skasować wcześniej wgrane pliki z kartoteki mapy.

Przykładowy format pliku:

Count=4       

e0=P|100|3|AABBCC|52.229800&21.011780|1MojPunkt
e1=L|200|2|FF8000|1MojaLamana|4|52.0&21.0|52.1&21.0|52.1&21.1|52.0&21.1
e2=A|333|008844CC|1MojObszar|4|53.0&21.0|53.1&21.0|53.1&21.1|53.0&21.1
e3=B|500|030000|50|50|52.229800&21.011780|C:_picbmp300.bmp|1MojRysunek

Linia Count=4 określa liczbę obiektów w pliku, w kolejnych liniach należy zdefiniować kolejne obiekty.

znaczenie pol: 
 -pole 1: wartość:P/L/A/B, określa typ obiektu P=POINT, L=LINE, A=AREA, B=BITMAP
 -pole 2: max. skala pozwalająca na wizualizowanie elementu - wartość 65535 lub puste pole == nieograniczona

 format rekordow okreslajacych punkty (P)
 -pole 3: subtype - dla punktu rozmiar "kropki" rysowanej w miejscu okreslonym przez punkt
 -pole 4: szesnastkowy zapis koloru w formacie RRGGBB, musi mieć zawsze 6 znaków
 -pole 5: współrzędne geograficzne w formacie szerokość&dlugość geograficzna
 -pole 6: tekst etykiety zaczynający się od jednej cyfry oznaczającej zestaw znaków, jaki ma być użyty (0-ANSI,1-Wsch.Europa,2-rosyjski,3-grecki,4-kr.baltyckie,5-turecki), nie zawierający znaków '|' lub puste pole = brak etykiety

 format rekordów określających łamane (L)
 -pole 3: subtype - dla łamanej grubość pióra jakim ma zostać narysowana łamana
 -pole 4: szesnastkowy zapis koloru w formacie RRGGBB lub RRGGBBAA, musi mieć zawsze 8 lub 6 znaków, przy sześciu przyjmowana jest wartosc alpha rowna 0, AA rowne 00 oznacza pełna widoczność
 -pole 5: tekst etykiety zaczynający się od jednej cyfry oznaczającej zestaw znaków, jaki ma być użyty (0-ANSI,1-Wsch.Europa,2-rosyjski,3-grecki,4-kr.baltyckie,5-turecki), nie zawierający znakow '|' lub puste pole = brak etykiety
 -pole 6: ilość punktów łamanej (powinny byc minimum 2 punkty)
 -pola 7+: kolejne punkty łamanej w formacie szerokość&dlugość geograficzna

 format rekordów okreslających obszary (A)  
 -pole 3: szesnastkowy zapis koloru w formacie RRGGBB lub RRGGBBAA, musi mieć zawsze 8 lub 6 znaków, przy sześciu przyjmowana jest wartość alpha równa 0, AA równe 00 oznacza pełna widoczność
 -pole 4: tekst etykiety zaczynający się od jednej cyfry oznaczającej zestaw znaków, jaki ma być użyty (0-ANSI,1-Wsch.Europa,2-rosyjski,3-grecki,4-kr.baltyckie,5-turecki), nie zawierajacy znaków '|' lub puste pole = brak etykiety
 -pole 5: ilość punktów łamanej (powinny być minimum 3 punkty)
 -pola 6+: kolejne punkty łamanej w formacie szerokość&dlugość geograficzna

 format rekordow okreslajacych bitmapy (B)
 -pole 3: szesnastkowy zapis koloru przezroczystosci w formacie RRGGBB, piksele w takim kolorze nie będą rysowane (czyli będą traktowane jako przezroczyste), brak opisu koloru oznacza brak przezroczystości
 -pole 4: poziomy rozmiar bitmapy wyrażony w px (rozmiary są potrzebne do szybkiego, t.j. bez odczytu, określania widoczności bitmap, mogą być podane 0,0, ale wtedy bitmapa bedzie wizualizowana tylko, jesli jej środek znajdzie się w widoku)
 -pole 5: pionowy rozmiar bitmapy wyrażony w px
 -pole 6: współrzędne geograficzne określające położenie, w którym lokowany będzie środek bitmapy (w formacie szerokość&długość geograficzna)
 -pole 7: tekst określający ścieżkę i nazwę pliku bitmapy (nie zawierający znaków '|')
 -pole 8: tekst etykiety zaczynający się od jednej cyfry oznaczajacej zestaw znaków, jaki ma być użyty (0-ANSI,1-Wsch.Europa,2-rosyjski,3-grecki,4-kr.baltyckie,5-turecki), nie zawierający znakow '|' lub puste pole = brak etykiety


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android