Baza wiedzy

[I1] Jak dodać własne ikony i komunikaty ostrzeżeń punktów POI ?

Aby dodać własną ikonkę do własnej kategorii punktów POI należy:
- w katalogu (miejsce instalacji)|AutoMapa EU/Icons wgrać pliki BMP o rozmiarach 16 x 16 pikseli z 8 bitową paletą kolorów o takiej samej nazwie jak kategoria, do której chcemy ikonkę przyporządkować.

Aby dodać własny dźwięk ostrzegania do kategorii punktów POI należy:
- w katalogu (miejsce instalacji)|AutoMapa EU/Voices wgrać plik w formacie .wav o takiej samej nazwie jak kategoria, do której chcemy dźwięk przyporządkować.

Dodatkowe ikony i komunikaty oraz narzędzia pomagające je tworzyć znaleźć można także w serwisie www.miplo.pl.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android