Baza wiedzy

[H6] Dlaczego spodziewany czas dojazdu do celu (ETA) nie zgadza sie z faktycznym czasem dotarcia do celu?

Z włączoną funkcją Traffic, AutoMapa wyznaczając trasę, bierze pod uwagę informacje o tym, jaka jest średnia prędkość jazdy na poszczególnych fragmentach dróg zależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Jeśli urządzenie nawigacyjne ma dostęp do Internetu (i korzysta z danych LiveDrive!), wówczas AutoMapa wie dodatkowo o nietypowych spowolnieniach wywołanych np. wypadkiem lub naprawą jezdni.

Pozwala to bardzo dokładnie przewidywać, jaki będzie czas przejazdu. Zwykle na trasie trwającej np. pół godziny błąd może być na poziomie pojedynczych minut. AutoMapa nie ma jednak możliwości przewidzenia przyszłych zdarzeń losowych.

Jeśli zdarzenie takie nastąpi już w trakcie jazdy, AutoMapa bierze je pod uwagę i przelicza ponownie trasę. Czas jazdy może się wówczas zarówno wydłużyć, jak i skrócić.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android