Baza wiedzy

[H4] Moja AutoMapa zamilkła i nie informuje o manewrach, ani o POI.

Brak komunikatów głosowych może być spowodowany m.in. przez:

  1. Wyłączenie lub ustawienie bardzo cichego poziomu dźwięku w Windows - można to sprawdzić wchodząc do ustawień dźwięku w: Windows: Start -> Ustawienia -> Dźwięki i powiadomienia -> zaznaczyć „Programy”.
  2. Uszkodzenie sprzętu – najprostszym sprawdzianem jest wyjście z AutoMapy i wypróbowanie dźwięku w Windows np. poprzez uruchomienie odtwarzania pliku dźwiękowego lub przez test nagrywania i odtwarzania notatki dźwiękowej.
  3. Brak wyznaczonej trasy lub brak włączonego śledzenia GPS – komunikaty podawane są tylko wówczas, gdy wyznaczona jest Trasa jazdy i włączona nawigacja ze śledzeniem GPS. Tylko wtedy komunikaty mają sens.
  4. Uszkodzenie instalacji AutoMapy – np. uszkodzenie plików z nagraniami komunikatów - w takiej sytuacji powinno pomóc ponowne zainstalowanie programu.
  5. Zawieszenie się Windows – powinno wówczas pomoc wykonanie soft-reset urządzenia.

Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie pomoże, prosimy o przesłanie jak najpełniejszego opisu sprzętu, instalacji, innego oprogramowania oraz sekwencji czynności jakie prowadzą do stwierdzenia braku dźwięku.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android