Baza wiedzy

[H13] Czy dane MiploTraffic można pobrać przy pomocy funkcji synchronizacji AutoMapy z serwisem Miplo.pl wbudowanej w AutoMapę 6.9?

MiploTraffic nie jest synchronizowany przy pomocy wbudowanej funkcji synchronizacji AutoMapy z serwisem Miplo.pl. Dane MiploTraffic połączone są z systemem Traffic i pobierane on-line przez urządzenia z dostępem do internetu razem z danymi AM'Traffic. Dla urządzeń bez dostępu do internetu dane te powinny być synchronizowane przy pomocy programu AM'Center.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android