Baza wiedzy

[H12] Czy w urządzeniach niekomunikujących się z ActiveSync również będzie działać wymiana Traffic?

Funkcja AutoMapa Traffic będzie działać również w urządzeniach, które poprzez bluetooth potrafią połączyć się z urządzeniem udostępniającym połączenie z siecią Internet.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android