Baza wiedzy

[H10] Jak poprawnie skonfigurować system Traffic w ustawieniach?

Ustawienia systemu Traffic znajdują się w MENU -> Ustawienia -> Trasa -> Traffic LiveDrive!. Zaznaczenie opcji 'Wymieniaj dane', przy korzystaniu z urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, powoduje włączenie wykorzystywania danych LiveDrive! do nawigacji. Wyłączenie tej opcji powoduje, że AutoMapa podczas wyznaczania tras, korzystać będzie tylko z danych statystycznych (SmartRoutes) zawartych w mapach.

'O zasięgu' => uszczegóławia poprzednią opcję, określając obszar, dla którego pobierane są dane.
'Rozłączaj kończąc program' => na urządzeniach łączących się poprzez GPRS powoduje, że połączenie zostanie zakończone po wyłączeniu programu. 
'Dane tylko przez PC' => na urządzeniach łączących się poprzez GPRS powoduje, że system będzie zbierać dane na bieżąco, ale wyśle je i odbierze z serwera Traffic, dopiero gdy urządzenie z AutoMapą zostanie podłączone do PC (np. w domu po powrocie z jazdy).

Uwaga! System Traffic dostępny jest w AutoMapie 6.0 lub nowszej. Z uwagi na ciągły i szybki rozwój programu rekomendujemy korzystanie zawsze z najnowszej wersji programu i map, co znacznie poprawia jakość nawigacji!


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android