Baza wiedzy

[K7] Dlaczego pozycja GPS nie pokrywa się z pozycją w terenie ?

Przyczyn może być kilka:

1. Opóźnienie sygnału.
Odbiornik GPS podaje pozycję GPS zwykle co 1 sekundę. Kiedy AutoMapa korzysta z tej pozycji, jest ona średnio już 0.5 sekundy "stara".  Przygotowanie i wyświetlenie obrazu trwa kolejny ułamek sekundy, a użytkownik rejestruje świadomie obraz po dalszych ok. 0.3 sek. Razem może to dać opóźnienie pozycji o kilkadziesiąt metrów przy typowej prędkości.
Jeśli efekt ten jest uciążliwy, np. na starszym wolniej działającym sprzęcie, można włączyć opcję Menu -> Ustawienia -> GPS -> Kompensuj opóźnienie o i aktywować zaznaczając 'uwzględniając pozycję'.

2. Dokładność GPS.
GPS w idealnych warunkach podaje odczyt z dokładnością ok. 6 metrów ale w lesie, między wysokimi budynkami oraz w trakcie zakłóceń zwiększa błąd nawet do kilkudziesięciu metrów. Zapoznaj się z Dlaczego mój GPS wolno ustala pozycję?

3. Dokładność mapy. 
Dokładność map w miastach sięga 1-2m. Poza miastami jest kilkanaście metrów. Mogą się jednak zdarzyć miejsca, w których dokładność jest mniejsza np. z powodu przebudowy.

Jeśli po nałożeniu się wszystkich tych błędów pozycja GPS znajduje się zbyt daleko od siatki dróg, AutoMapa rezygnuje z "przyciągania" pozycji do siatki dróg. Programy dysponujące mało precyzyjnymi mapami z rzadką siatką dróg często przyciągają punkt GPS na siłę, nawet jeśli błąd jest bardzo duży.
Daje to pozorne wrażenie precyzji działania (punkt GPS trzyma się sztywno siatki dróg), jednak może prowadzić do poważnych błędów nawigacyjnych przy gęstej siatce dróg.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android