Baza wiedzy

[K5] Nie mam sygnału GPS na komputerze PC/TPC.

Częstym powodem jest przypisanie odbiornika GPS do bardzo wysokiego numeru portu COM. 
Można to zwykle zmienić poprzez wykonanie następujących kroków: 

1. Prawym klawiszem myszy należy wybrać Mój Komputer/Komputer -> Właściwości.
2. Wybieramy zakładkę Sprzęt.
3. Wybieramy Menadżer Urządzeń.
4. Wybieramy Porty COM i LPT.

Klikając podwójnie otwieramy Właściwości: 
tutaj należy wybrać Ustawienia Portu, następnie Zaawansowane -> Numer Portu COM i ustawić COM 11 (jest to emulacja nieistniejących portów COM). Następnie należy podłączyć odbiornik, sygnał powinien zostać już wykryty. 

Jeśli nie mamy możliwości zmiany numeru portu po stronie komputera, możemy to zrobić modyfikując plik gps.settings w kartotece AutoMapa EU/Profiles/[katalog aktualnie używanego profilu]/Settings Files. 

Znajdziemy tam linie:

  Port=[numer portu COM]
  LastUsedPort=[ostatnio wykryty port, 255 znaczy że jeszcze nie wykryto]
  BaudRate=[prędkość transmisji]
  Autostart=[0/1 czy ma startować automatycznie]
  Autodetect=[0/1 czy ma zostać automatycznie wykryty]
  AutodetectMinPort=[zakres przeszukiwanych portów, od] 
  AutodetectMaxPort=[zakres przeszukiwanych portów, od]

Jeśli nasze urządzenie pracuje na porcie 18, z prędkością 14400 bodów i chcemy aby GPS był włączany automatycznie wraz ze startem AutoMapy, należy zmienić następujące linie:

  Port=18
  BaudRate=14400
  Autostart=1
  Autodetect=0


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android