Baza wiedzy

[K4] Nie mam sygnału GPS na komputerze przenośnym.

Najczęstsze przyczyny to:

1. Niewłaściwa prędkość czytania z portu COM lub niewłaściwy numer portu COM. 
Można to zmienić w Menu -> Ustawienia -> GPS. Sprawdź ustawienia
Bardzo skuteczną pomocą są dostępne bezpłatnie w Internecie aplikacje testujące GPS – np. VisualGPSce.exe lub GPSInfo.exe. Jeśli aplikacja taka wykryje GPS, należy zanotować numer portu COM oraz prędkość transmisji, a następnie wyłączyć aplikacje testującą (wyłączyć, a nie jedynie uśpić, w przeciwnym razie będzie blokowała wykryty port GPS i AutoMapa nie będzie w stanie się z nim połączyć) i ustawić zanotowane parametry w AutoMapie w Menu -> Ustawienia -> GPS.

W przeciwnym razie problem jest albo w sposobie podłączenia GPS, albo odbiornik jest uszkodzony. Jeśli port COM, na którym zainstalowany jest odbiornik GPS, jest inny niż numery portów COM obsługiwane przez AutoMapę, można go zmienić w konfiguracji sterownika GPS. Zwykle w Bluetooth Configuration na zakładce Local Services. Numer wolnego portu COM lub takiego, który może być zwolniony można sprawdzić w Windows w Control Panel (Panel sterowania).

2. Brak połączenia z odbiornikiem Bluetooth GPS.
Można je sprawdzić wchodząc w Windows do ustawień połączeń Bluetooth i wykonując ręczne parowanie urządzeń. Jeśli nie działa – należy od nowa zainstalować odbiornik GPS według instrukcji obsługi odbiornika. Jeśli połączenie działa, należy je wyłączyć i sprawdzić w Windows w ustawieniach Bluetooth tylko w przypadku sterownika Bluetooth Microsoftu, jaki jest numer „Outbound Port” połączenia „Serial”, a następnie ręcznie wybrać ten numer w AutoMapie w Menu -> Ustawienia -> GPS.

3. Inna aplikacja blokująca dostęp do GPS.
Niektóre wersje np. TomTom otwierają port COM/GPS blokując go na własny użytek. Port COM na większości urządzeń przenośnych może być otwarty w danym czasie tylko przez jedną aplikację.

W przypadku TomTom najprostszym rozwiązaniem jest usunięcie sterownika Bluetooth tego programu. W tym celu należy wejść w Windows do: START -> SETTINGS -> REMOVE PROGRAMS (Start -> Ustawienia -> Usuń programy), wybrać zależnie od wersji TomTom~GPS lub TomTom~Bluetooth i usunąć go.

Nie blokuje to działania TomTom – program będzie po prostu korzystał ze standardowej komunikacji z Bluetooth zamiast własnej/zaborczej. Po usunięciu sterownika należy upewnić się czy komunikacja Bluetooth w Windows jest włączona.

4. Brak inicjalizacji GPS.
W niektórych modelach sprzętu z wbudowanym odbiornikiem GPS przed pierwszym użyciem odbiornika GPS trzeba go najpierw odblokować lub przypisać do jednego z portów COM. Zwykle służy do tego specjalna aplikacja dostarczana przez producenta sprzętu i dostępna najczęściej w Windows w START -> Ustawienia.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android