Baza wiedzy

[G1] Do czego uprawnia licencja?

Informacje o warunkach licencji zawarte są w programie. W szczególności, licencja dla AutoMapy na Windows CE oraz PC uprawnia do bezterminowego korzystania z programu AutoMapa. Dozwolone jest korzystanie z tej wersji programu oraz map, które otrzymano w momencie zakupu. Aby zaktualizować program oraz mapy do nowszej wersji, trzeba posiadać aktywny dostęp do aktualizacji.

W przypadku AutoMapy na smartfony z systemami: Android, iOS, Windows Phone (czyli AutoMapy Mobile), licencja jest czasowa i uprawnia do korzystania z pełnej funkcjonalności programu AutoMapa w opłaconym czasie. Po jej wygaśnięciu funkcje nawigacji są nieaktywne, ale można nadal przeglądać mapę oraz wyszukiwać adresy i punkty POI.


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android