Baza wiedzy

[E5] Jak zainstalować AutoMapę przez czytnik kart pamięci?

Niezbędne elementy:

 

- Komputer z dostępem do sieci (konieczne do zarejestrowania licencji).

- Numer licencji (wygrawerowany na karcie SD lub na karcie zdrapce, lub na naklejce w pudełku/instrukcji).

- CZYTNIK kart pamięci podłączony do PC (polecamy zewnętrzne czytniki USB).

- INSTALATOR (Polska lub Europe w zależności od posiadanej licencji), nowej wersji AutoMapy do pobrania ze strony: www.AutoMapa.pl -> Pobierz -> Aktualna Wersja (pobierz) -> AutoMapa dla Windows.

- Urządzenie nawigacyjne.

- KARTA pamięci, na której ma być zainstalowana AutoMapa.

 

Kroki postępowanie przed instalacją:

 

Karty pamięci microSD to niestety dość zawodne nośniki danych, więc raz na kilka instalacji zalecane jest formatowanie karty. Przed formatowaniem warto zapisać swoje dane i ustawienia. W tym celu wystarczy skopiować w bezpieczne miejsce folder AutoMapa EU/Profiles i po formacie karty przywrócić go w to samo miejsce.

 

Jeżeli wszystko działa poprawnie, to zazwyczaj formatowanie nie jest konieczne.

Wystarczy tylko włożyć kartę do CZYTNIKA i przystąpić do aktualizacji zaczynając od punktu 2.

W przypadku nieprawidłowego działania karty, zalecane jest wykonanie wszystkich poniższych kroków.

 

Kroki postępowania w procesie instalacyjnym:

 

1. Włożyć KARTĘ do CZYTNIKA i sformatować ją.

2. Na komputerze PC uruchomić INSTALATOR AutoMapy:

a) Na ekranie wyboru języka kliknąć Dalej.

b) Na ekranie wyboru typu instalacji wybrać 'Instalacja ekspresowa' lub 'Instalacja zaawansowana' i kliknąć Dalej.

c) Na ekranie z treścią umowy licencyjnej zaakceptować warunki i kliknąć Dalej.

d) Na ekranie „Wybór urządzenia” wybrać „Karta pamięci” i kliknąć Dalej.

e) Jeżeli do komputera podłączonych jest kilka dysków wymiennych, to pojawi się okno wyboru dysku, gdzie należy wybrać literę dysku, pod jaką widoczna jest karta pamięci i kliknąć Dalej.

f) Na ekranie ”Wybierz system” należy zaznaczyć system operacyjny, który znajduje się w urządzeniu.

g) Na ekranie „Wybór składników instalacji” zaznaczyć komponenty do instalacji i wybrać Dalej. Niezbędne minimum to program,oraz 1 głos i 1 język. Okno to nie pojawi się po zaznaczeniu opcji 'Instalacja ekspresowa'. Zostaną wtedy zainstalowane wszystkie składniki.

h) Na drugim ekranie „Wybór składników instalacji”, w przypadku urządzeń z systemem Windows CE należy zaznaczyć swój model urządzenia. W przypadku jak nie będzie go na liście, to radzimy zaznaczyć dodatek do urządzenia Nokia 500. Okno to nie pojawi się po zaznaczeniu opcji 'Instalacja ekspresowa'. Zostaną wtedy zainstalowane wszystkie dodatki.

i) Na ekranie „Wybór map” zaznaczyć mapę i kliknąć Dalej. Okno to nie pojawi się po zaznaczeniu opcji 'Instalacja ekspresowa'.

j) Na ekranie „Formularz rejestracyjny” zaznaczyć Instaluj, Rejestruj oraz podać dane użytkownika (numer licencji, e-mail, nazwę użytkownika).

k) Na ekranie "wybór obszaru" należy wybrać obszar mapy do instalacji. Okno to nie pojawi się po zaznaczeniu opcji 'Instalacja ekspresowa'.

l) Program powinien w tym momencie wykonać instalacje programu oraz mapy.

 

UWAGA! W przypadku aktualizacji karty (bez jej formatowania) instalator przejdzie od razu do punktu 5.

 

3. Po wykonanej instalacji zgodnie z komunikatem, który pojawi się w instalatorze, należy:

a) Przełożyć KARTĘ z CZYTNIKA do urządzenia nawigacyjnego i uruchomić na nim AutoMapę.

b) Potwierdzić komunikat startowy „OK” oraz komunikat po uruchomieniu programu „OK”.

c) Włożyć KARTĘ ponownie do CZYTNIKA i potwierdzić komunikat generowany przez instalator.

4. Po przełożeniu karty do czytnika wybrać odpowiednią opcję przyporządkowania rejestracji (karta pamięci lub urządzenie przenośne).

5. AutoMapa została zarejestrowana i jest gotowa do użycia.

 

Zobacz także podręcznik instalacji w formie video:

 


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android