Baza wiedzy

[E4] Jak zainstalować AutoMapę przez czytnik kart pamięci i synchronizację?

Instalacja przez synchronizację urządzenia z komputerem PC i kartą w zewnętrznym czytniku.

 

Przygotowanie: (niezbędne elementy)

 

- Komputer z dostępem do sieci (konieczne do wykonania rejestracji licencji).

- Numer licencji (wygrawerowany na karcie SD lub na karcie zdrapce).

- CZYTNIK kart pamięci podłączony do PC, radzimy skorzystać z czytników zewnętrznych.

- INSTALATOR (Polska lub Europe w zależności od posiadanej licencji) nowej wersji AutoMapy do pobrania ze strony www.AutoMapa.pl -> Pobierz -> Aktualna Wersja (pobierz) -> AutoMapa dla Windows.

- Urządzenie nawigacyjne.

- KARTA pamięci, na której ma być zainstalowana AutoMapa.

 

Kroki postępowania w procesie instalacyjnym:

 

1. Włożyć KARTĘ do CZYTNIKA, urządzenie osobno podłączyć do PC i zsynchronizować. Przed instalacją radzimy sformatować kartę pamięci.

2. Na komputerze PC uruchomić INSTALATOR AutoMapy:

a) Na ekranie wyboru języka kliknąć Dalej.

b) Na ekranie wyboru typu instalacji wybrać 'Instalacja ekspresowa' lub 'Instalacja zaawansowana' i kliknąć Dalej.

c) Na ekranie z treścią umowy licencyjnej zaakceptować warunki i kliknąć Dalej.

d) Na kolejnym ekranie z uwagami kliknąć OK.

e) Na ekranie „Wybór urządzenia” wybrać „Urządzenie przenośne (Windows Mobile, Windows CE)” i kliknąć Dalej.

f) W oknie wyboru miejsca instalacji należy wskazać dysk przenośny w czytniku.

g) Na ekranie „Wybór składników instalacji” zaznaczyć komponenty do instalacji i wybrać Dalej. Okno to nie pojawi się po zaznaczeniu opcji 'Instalacja ekspresowa'. Zostaną wtedy zainstalowane wszystkie składniki.

h) Jeżeli nasze urządzenie posiada system Windows CE, to pojawi się drugi ekran - „Wybór składników instalacji”, gdzie należy zaznaczyć swój model urządzenia. W przypadku jak nie będzie go na liście, to radzimy zaznaczyć dodatek do urządzenia Nokia 500. Okno to nie pojawi się po zaznaczeniu opcji 'Instalacja ekspresowa'. Zostaną wtedy zainstalowane wszystkie dodatki.

i) Na ekranie „Wybór map” zaznaczyć mapę i kliknąć Dalej. Okno to nie pojawi się po zaznaczeniu opcji 'Instalacja ekspresowa'.

j) Na ekranie „Numery licencji map” zaznaczyć Instaluj, Rejestruj oraz podać dane użytkownika (numer licencji, e-mail, nazwę użytkownika),

k) Program powinien w tym momencie wykonać instalację programu oraz mapy.

 

Instalator kilka razy może poprosić o przełożenie karty do urządzenia i z powrotem do czytnika - prosimy tak zrobić.

 


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android