Baza wiedzy

[E3] Jak zainstalować AutoMapę przez synchronizację z komputerem PC?

Instalacja poprzez synchronizację z komputerem PC:

 

Niezbędne elementy:

 

- Komputer z dostępem do sieci (konieczne do zarejestrowania licencji).

- Numer licencji (wygrawerowany na karcie SD lub na karcie zdrapce).

- INSTALATOR nowej wersji AutoMapy do pobrania ze strony

www.AutoMapa.pl -> Pobierz -> Aktualna Wersja (pobierz) -> AutoMapa dla Windows.

- Urządzenie nawigacyjne podłączone do komputera i zsynchronizowane.

- KARTA pamięci, na której ma być zainstalowana AutoMapa, musi być włożona do urządzenia.

 

Kroki postępowania w procesie instalacyjnym:

 

1. Włożyć kartę pamięci do urządzenia.

2. Synchronizować urządzenie z komputerem.

3. Na komputerze PC uruchomić INSTALATOR AutoMapy:

a) Na ekranie wyboru języka kliknąć Dalej.

b) Na ekranie wyboru typu instalacji wybrać 'Instalacja ekspresowa' lub 'Instalacja zaawansowana' i kliknąć Dalej.

c) Na ekranie z treścią umowy licencyjnej zaakceptować warunki i kliknąć Dalej.

d) Na kolejnym ekranie z uwagami kliknąć OK.

e) Na ekranie „Wybór urządzenia” wybrać „Urządzenie przenośne (Windows Mobile, Windows CE)” i kliknąć Dalej.

f) Na ekranie „Wybór składników instalacji” zaznaczyć komponenty do instalacji i wybrać Dalej. Okno to nie pojawi się po zaznaczeniu opcji 'Instalacja ekspresowa'. Zostaną wtedy zainstalowane wszystkie składniki.

g) Na ekranie „Wybór map” zaznaczyć mapę i kliknąć Dalej. Okno to nie pojawi się po zaznaczeniu opcji 'Instalacja ekspresowa'.

h) Na ekranie „Numery licencji map” zaznaczyć Instaluj, Rejestruj oraz podać dane użytkownika (numer licencji, e-mail, nazwę użytkownika).

i) Program powinien w tym momencie wykonać instalacje i rejestracje programu oraz mapy.

 

Uwaga! Powyższy proces instalacyjny jest sugerowany dla mapy Polski XL. Aby wykonać szybszą instalację, sugerujemy zapoznać się z pytaniem:

 

Jak zainstalować AutoMapę przez czytnik kart pamięci i synchronizację?


Ogólne

Poradnik wideo

AutoMapa Traffic

Mapa

AutoMapa dla Windows

Instalacja i aktualizacja

Rejestracja

Licencja

Program

Punkty POI

Zgodność z urządzeniami

Odbiorniki GPS

AutoMapa dla iOS

AutoMapa dla Android