AutoMapa Polska

ZAWARTOŚĆ MAP NAWIGACYJNYCH (MAPA 1812)

dokładność nominalna map w największych miastach [m] 1
dokładność poza największymi miastami [m] 5-12
drogi wszystkich kategorii [km] 725 153
stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania % 100%
drogi gruntowe [km] 400 808
autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km] 3 270
miejscowości i osady szt 116 482
nawigacyjne plany miejscowości i miast szt 79 175
procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości % 88%
nawigacyjne plany miast szt 936
procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi % 100%
miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt 53 010
procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami % 96%
miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt 936
procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami % 100%
miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt 8 939
miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt 14 842
miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt 502
miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt -
procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi % -
kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt 4 495 538
kształty poszczególnych budynków (3D) szt 3 075 792
adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt 7 994 470
obszary zabudowy szt 286 851
obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt 57 990
punkty użyteczności publicznej (POI) szt 1 029 809
jeziora szt 61 835
rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km] 137 116
obszary leśne szt 158 377
linie kolejowe [km] 29 900
przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt 13 852
sygnalizacja świetlna szt 24 824
Stan na dzień   11.12.2018

Aktualne prognozy SmartRoutes® publikowane są dwa razy w miesiącu.

Dążymy do tego, aby nasz produkt był wzorcowy zarówno pod względem działania, jak i jakości danych. Mamy świadomość zarówno występowania usterek w mapie jak i ogromu zadania, jakie sobie postawiliśmy. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i zgłoszenia niedokładności.

Przed zadaniem nowego pytania zapraszamy do przeczytania listy najczęstszych pytań i odpowiedzi. Pytania i uwagi prosimy przesyłać w pierwszej kolejności za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu na link "Zadaj nowe pytanie".

Zgłoszenia dokonać można również pod numerem telefonu 22 584 60 00 w dni robocze w godzinach 9-17.

Podanie adresu email oraz numeru licencji bardzo usprawni obsługę zgłoszenia.