AutoMapa Traffic

traffic.jpg

AutoMapa Traffic to nowatorskie podejście do sposobu wyznaczania tras z uwzględnieniem informacji o ruchu drogowym. Dzięki potężnej bazie danych, o historycznej i aktualnej sytuacji na drogach, AutoMapa Traffic doskonale wie, z jaką predkością można jechać w danym momencie i którędy należy prowadzić, by ominąć zatory, korki, czy remonty na drodze.

Dzięki AutoMapa Traffic kierowca otrzymuje dokładną informację, o której godzinie dotrze na miejsce, mając jednocześnie przekonanie, że czas jazdy będzie najkrótszy z możliwych.

Technologie AutoMapa Traffic

System AutoMapa Traffic to trzy unikatowe narzędzia będące potężnym narzędziem w walce z korkami:

 

LiveDrive!

Technologia LiveDrive! wykorzystywana w systemie AutoMapa Traffic to nowatorskie podejście do zasilania nawigacji w dane o korkach i utrudnieniach w ruchu ulicznym. Dzięki połączeniu urządzenia nawigacyjnego z serwerami AutoMapa Traffic, użytkownicy AutoMapy otrzymują w czasie rzeczywistym informacje o bieżącej sytuacji drogowej. Gdy tylko AutoMapa zorientuje się, że na trasie przejazdu tworzy się korek, inteligentne rozwiązania LiveDrive! przeanalizują sytuację, przeliczą, czy korzystniejsze będzie wyznaczenie tras alternatywnych, czy też zator powinien za chwilę zniknąć i nie warto zmieniać pierwotnej trasy. AutoMapa zasilana jest również w bieżące informacje o realizowanych inwestycjach drogowych, dzięki czemu podróżując z AutoMapą sprawnie ominiemy zamknięte i remontowane odcinki dróg. LiveDrive! pozwala również na zdalną aktualizację bazy ograniczeń prędkości znajdujących się w AutoMapie, a co za tym idzie, jeszcze dokładniejsze określenie czasu dotarcia do celu w zmieniającym się ruchu miejskim.
W chwili obecnej LiveDrive! działa na terenie Polski, jednak już wkrótce usługa zostanie udostępniona dla innych krajów.

 

SmartRoutes

Unikatowa technologia SmartRoutes wykorzystuje doświadczenia innych użytkowników dróg, którzy przejeżdżają ponad 4 miliony kilometrów dziennie po polskich drogach. Tworzy to obraz sytuacji drogowej zarówno w miastach, jak i poza nimi. Rozwiązanie takie pozwala na udostępnienie wszystkim użytkownikom nie tylko informacji o bieżącej sytuacji na drogach w trybie on-line, ale również umożliwia prognozowanie jej rozwoju w zależności od pory dnia i godziny oraz dnia tygodnia. Co ważne, aby skorzystać z technologii SmartRoutes nie jest potrzebne żadne dodatkowe urządzenie. Wszystkie niezbędne funkcje do wykorzystywania danych statystycznych są integralną częścią AutoMapy! Dane SmartRoutes przygotowujemy zarówno dla map Polski jak i Europy

 

Wizualizacja Traffic

AutoMapa, jako jedyna nawigacja na rynku udostępnia wizualizację poziomu zakorkowania poszczególnych ulic w czasie rzeczywistym, na ekranie nawigacji. Dzięki niej, osoby podróżujące z AutoMapą z wyprzedzeniem wiedzą, jak zmienia się natężenie ruchu wokół nich i mogą zobaczyć, jak AutoMapa pewnie pokonuje korki i zatory drogowe. Po pobraniu nowych informacji o stanie ruchu drogowego z serwera AutoMapa Traffic, tylko jeden rzut oka na ekran nawigacji wystarczy by zorientować się, czy nowe dane przynoszą informacje o nowych korkach na mieście, czy też o poprawie sytuacji na drodze, która znacznie skróci czas naszego dojazdu.

O korkach wiemy wszystko

Sytuacja na drogach zmienia się dynamicznie. Kolizje, wypadki czy roboty drogowe skutecznie zaburzają płynność ruchu i powodują powstawanie korków, w których codziennie grzęzną kierowcy. AutoMapa Traffic to system inteligentny. Uwzględnia przy tym specyfikę ruchu drogowego w polskich miastach. Rozumie, że inaczej wygląda ruch na drogach w centrach miast w poniedziałek rano, a inaczej w piątkowe popołudnie. Potrafi także rozróżnić dni robocze od świątecznych oraz wie, że w dni przedświąteczne ruch na drogach jest większy". Z każdym kolejnym dniem i każdą godziną swojego działania system ma większą wiedzę nie tylko o drogowych statystykach, ale i o bieżącej sytuacji na ulicach. Dane o natężeniu ruchu gromadzone są nieustannie z kilkunastu niezależnych źródeł. Ważną ich część stanowią informacje przekazywane anonimowo on-line przez użytkowników AutoMapy. Powstająca w ten sposób baza wiedzy umożliwia prognozowanie zmian powstających w trakcie jazdy. Jeśli np. wyznaczamy trasę, która o określonym czasie poprowadzi przez centrum miasta, gdzie spodziewane są korki wówczas AutoMapa Traffic automatycznie uwzględni je i wyznaczy trasę, na którą będą one miały jak najmniejszy wpływ. Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia nawigacyjnego połączonego z Internetem, wówczas nawet w czasie jazdy AutoMapa na bieżąco otrzymuje sygnał o zmianie sytuacji na drodze. Automatycznie przelicza trasę sprawdzając czy należy coś w niej zmienić.

Zawsze na czas

AutoMapa Traffic posiada realną przewagę nad innymi systemami nawigacji. Dzięki precyzyjnej informacji o natężeniu ruchu drogowego pozwala na dokładniejsze określenie spodziewanego czasu dotarcia do celu (ETA). To rzecz niezwykle istotna dla wszystkich ceniących punktualność. Często, zwłaszcza w miastach natrafiamy na korek spowodowany wypadkiem w miejscu, którego nie sposób ominąć. Każdy korzystający z AutoMapa Traffic doceni wówczas możliwość poinformowania swoich bliskich lub współpracowników o przewidywanym opóźnieniu. Największe polskie miasta są tak bardzo zakorkowane, że długi czas dojazdu jest zmorą większości kierowców. W godzinach szczytu główne i dojazdowe ulice miast zamieniają się w jeden gigantyczny korek. Jeśli nie jest możliwe całkowite ominięcie korków, to nieocenioną zaletą AutoMapa Traffic jest możliwość wyboru trasy jak najszybszej. Podróżując z AutoMapą w obcym mieście pojedziemy tak płynnie, jak jego rodowity mieszkaniec lub zawodowy taksówkarz.

AutoMapa Traffic a TMC

AutoMapa Traffic działa w oparciu o najnowsze światowe standardy wyznaczania tras, z uwzględnieniem informacji o ruchu drogowym i koncentruje się na jak najkrótszym czasie dojazdu do celu.
W odróżnieniu od systemu TMC, AutoMapa Traffic posiada informacje o ruchu drogowym nie tylko na terenie wybranych głównych dróg, ale również na terenie miast, miasteczek czy dróg lokalnych. Korzystanie z AutoMapa Traffic nie wymaga dodatkowej, wysokiej opłaty jak to ma miejsce w przypadku TMC. Wystarczy posiadanie aktualnej subskrypcji na aktulizacje map i programu AutoMapa. W zatłoczonym mieście często nie jest możliwe ominiecie wszystkich korków, dlatego AutoMapa wybiera wówczas taką drogę by czas spędzony w korkach był jak najkrótszy. Tymczasem system TMC ze względu na swoją konstrukcję przekazuje informacje jedynie o niewielkiej ilości głównych korków na głównych drogach. W efekcie więc użytkownik probując ominąc utrudnienie sygnalizowane przez TMC może stracić jeszcze więcej czasu z powodu utrudnień nie objętych systemem TMC.
Specjaliści branży nawigacyjnej szacują, że w ciągu najbliższych kilku lat systemy informacji on-line staną się podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym skutecznie wypierając przestarzałe systemy, takie jak TMC.

Spokojna droga i spokojna głowa

Niezwykle cenną zaletą systemu AutoMapa Traffic jest uspokojenie kierowcy podczas jazdy. Widząc przed sobą korek nie wiemy czy oznacza on 10 minut czy godzinę opóźnienia. Naturalne staje się wtedy uczucie frustracji i rozpaczliwe próby ratowania sytuacji poprzez chaotyczne manewry i objazdy. Korzystając z AutoMapa Traffic kierowca już na starcie wie, że system wybrał najszybszą z możliwych w danej chwili trasę. Wie też jaki jest spodziewany czas dotarcia do celu. Nawet gdy widzi korek wie, że nie ma szybszej drogi niż wybrana przez AutoMapę. Jeśli sytuacja na drodze zmieni się, to automatycznie zostanie wyznaczona nowa trasa. Uspokojony kierowca lepiej planuje czas, uprzedzając innych o ewentualnym spóźnieniu. Nawet w godzinach szczytu i w obcym mieście, użytkownicy AutoMapy dotrą do celu w czasie krótszym od innych i będą jechać tak szybko i sprawnie, jakby mieszkali tam od kilku lat.