Przykładowe ekrany

Przykładowe ilustracje (zrzuty ekranowe), pokazujące w pomniejszeniu kilka przykładowych ekranów w czasie nawigacji, przy przeglądaniu mapy, a także inne funkcje.

Aplikacja wygląda identycznie na urządzeniach PocketPC i komputerach PC.

Kliknij na obrazek, aby go powiększyć.