Przykładowe ekrany

Przykładowe ilustracje (zrzuty ekranowe), pokazujące w pomniejszeniu kilka przykładowych ekranów w czasie nawigacji, przy przeglądaniu mapy, a także inne funkcje programu.

AutoMapa iOS dla iPad

AutoMapa iOS dla iPhone