Urządzenia WM5/WCE

Na urządzeniach przenośnych (systemy Windows Mobile 5/Windows CE.NET 5.0) AutoMapa instalowana jest domyślnie w kartotece [Karta pamięci]AutoMapa EU, a mapy – w kartotece [Karta pamięci]AutoMapa EUMaps.
W kartotece instalacyjnej znajdują się zawsze dwa pliki EXE: AutoMapa EU.exe (odpowiedzialny za przygotowanie AutoMapy do uruchomienia) oraz właściwy plik wykonywalny programu (jego nazwa uzależniona jest od rodzaju wybranej platformy). W celu zoptymalizowania działania programu plik wykonywalny programu kopiowany jest z karty do pamięci głównej urządzenia przenośnego, do kartoteki „AutoMapa EU” (oczywiście tylko w przypadku gdy program zainstalowany jest na karcie pamięci). 
Program wspomagający proces wychodzenia urządzenia z trybu uśpienia oraz komponenty skrótu do programu na ekranie „Today” instalowane są w kartotece Windows (jedynie dla platform typu PPC/WM5). 
W menu Start|Programs instalowany jest również skrót do programu.

Odzyskanie instalacji po twardym resecie urządzenia

Jeżeli AutoMapę zainstalowano na karcie pamięci (patrz punkt poniżej), a urządzenie zostało zresetowane do ustawień fabrycznych, użytkownik traci jedynie skrót służący do uruchomienia programu w menu „Start”, skrót na ekranie „Today” i program wspomagający proces budzenia urządzenia z uruchomioną AutoMapą. 
Aby odzyskać powyższe składniki, należy uruchomić program instalacyjny oraz przeprowadzić ponowną instalację wymienionych komponentów. Nie trzeba jednak ponownie instalować całości oprogramowania ani map. 
Uwaga: komponent „SD AutoStart” zabezpiecza użytkownika przed taką sytuacją, jednak wyłącznie w przypadku instalacji oprogramowania na karcie pamięci.

Lokalizacja programu i map

System preferuje pełną instalację programu i map na karcie pamięci. Alternatywą jest instalacja programu w pamięci urządzenia, natomiast map – na karcie pamięci. Jeśli wybrany do instalacji fragment mapy jest odpowiednio mały, a pamięć urządzenia przenośnego odpowiednio duża, mapę również można zainstalować bezpośrednio w pamięci urządzenia. 
Należy wziąć tutaj pod uwagę następujące wskazówki:
  • Na urządzeniach z systemem Windows Mobile 5 pamięć urządzenia stanowi wbudowana karta pamięci flash. Pamięć ta nie jest czyszczona po wyczerpaniu baterii, ale jest ona czyszczona po wykonaniu twardego resetu. Na niektórych urządzeniach pamięć ta może posiadać gorsze parametry odczytu niż szybkie karty pamięci SD.
  • Na urządzeniach z systemem Windows CE .NET pamięć urządzenia może być czyszczona po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania. Dlatego też instalator uniemożliwia instalację AutoMapy w pamięci głównej takiego urządzenia.
  • Jedynym przypadkiem, w którym instalacja programu w pamięci głównej urządzenia wydaje się uzasadniona, jest instalacja fragmentów mapy na wielu kartach pamięci (jeżeli użytkownik nie dysponuje jedną kartą zdolną pomieścić cały zestaw lub interesujący go fragment mapy).