Inne kartoteki

Po pierwszym uruchomieniu w kartotece instalacyjnej zostają utworzone katalogi: Profiles|Osobowy|Data Files i |Settings Files, zawierające – odpowiednio – dane użytkownika (lokalizacja punktów Dom i Praca, POI, ulubione, ostatnie miejsca, kategorie POI z włączonym ostrzeganiem, przypisanie funkcji systemu do klawiszy, itp.) oraz ustawienia systemu (ustawienia GPS, interfejsu, tras itp.). 

W kartotece instalacyjnej można utworzyć także kartoteki „Icons” oraz „Voices” (jeżeli nie zrobił tego program instalacyjny), które mogą zawierać pliki o nazwach zgodnych z kategorią obiektów POI, odpowiednio:

  • bitmapy .BMP (16x16 pixeli z 8-bitowa paleta kolorów) używane jako ikony danej kategorii punktów POI (na mapie i na listach wyboru)
  • pliki .WAV (najlepiej 22kHz/8bit/mono) używane jako komunikat podczas ostrzegania dla danej kategorii obiektów POI

Istnieje również możliwość zmiany standardowego rysunku wskaźnika GPS. W tym celu należy w katalogu programu utworzyć podkatalog Images (analogicznie jak Icons i Voices) i do niego skopiować przygotowane pliki bitmap nazwane odpowiednio:

dla trybu 2D ->  car2D.bmp
dla trybu 3D ->  car3D.bmp    

Dodatkowo mogą być osobne wersje dla skórek nocnych:

car2D_night.bmp
car3D_night.bmp

Najlepszy format to 256 kolorów bez kompresji RLE. Wielkość bitmapki jest dowolna, program wyświetla ją w oryginalnym rozmiarze, bez przeskalowywania.
Piksele w kolorze białym RGB(255,255,255) nie są wyświetlane, umożliwiając uzyskanie efektu przezroczystości. Domyślny kolor "przezroczysty" można zmienić, tworząc w katalogu 'Images' plik(i):

car2D.bmp.settings
car3D.bmp.settings
 

z wpisem:  
crTrans=R G B   

gdzie R,G,B oznacza kod koloru od '0 0 0' -czarny do '255 255 255' -biały.

Położenie bitmapki na mapie można regulować w pionie wpisem:

iAltGPSMarkerBottomMargin=X (w tym samym pliku),

gdzie X określa przesunięcie w pionie środka bitmapki od dolnej krawędzi (0 - na krawędzi).
Domyślne przesunięcie (bez żadnego wpisu) wynosi 24piksele.