Struktura instalacji programu i map

Komputery TPC/PC

Na komputerze z systemem Windows XP/Vista/7 AutoMapa instalowana jest domyślnie w kartotece C:|Program Files|AutoMapa EU, natomiast mapy – w kartotece C:|Program Files|AutoMapa EU|Maps. 
Program instalacyjny tworzy skrót do programu w grupie „AutoMapa EU” dostępnej poprzez wybranie „Start|Wszystkie programy”.