Podłączenie urządzenia przenośnego do komputera PC

W celu uzyskania sprawnego połączenia pomiędzy urządzeniem przenośnym i komputerem PC należy zainstalować oprogramowanie Microsoft ActiveSync. Program ten można pobrać ze strony internetowej firmy Microsoft.
Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync należy połączyć urządzenie przenośne z komputerem PC za pomocą kabla USB i upewnić się, że połączenie zostało nawiązane, obserwując okienko aplikacji ActiveSync.
W przypadku urządzeń nie mających podłączenia do komputera PC poprzez ActiveSync, należy zainstalować program na czystej karcie pamięci, korzystając z czytnika kart w komputerze PC.