Wybór urządzenia


Zdecyduj, jak ma zostać zainstalowany program (wybierz urządzenie, na którym będzie instalowana).
Należy wybrać typ urządzenia, na którym zainstalowany zostanie oprogramowanie.
Wybór Dysk wymienny powoduje aktualizację programu na karcie umieszczonej w czytniku.
Wybór Urządzenie przenośne (Windows Mobile, Windows CE) dotyczy instalacji programu bezpośrednio na urządzeniu zsynchronizowanym z komputerem PC. Karta pamięci może być w tym czasie umieszczona zarówno w urządzeniu (wolny przebieg instalacji) lub w czytniku zewnętrznym (czas instalacji taki, jak przy użyciu opcji: "Czytnik kart pamięci"). 
Wybór PC/Tablet PC oznacza przeprowadzenie instalacji oprogramowania na komputerze, na którym uruchomiony został proces instalacji.
Uwaga: licencja pozwala na dokonanie instalacji tylko na jednym komputerze. Po zarejestrowaniu map na komputerze PC nie będzie można przeprowadzić aktywacji map ponownie na urządzeniu przenośnym – i odwrotnie.