Wybór typu rejestracji

Po ponownym włożeniu karty pamięci do czytnika wybierz sposób w jaki ma być przypisana rejestracja programu.

Opcja „Przyporządkuj rejestrację do karty SD” umożliwia przypisanie zarejestrowanych map do karty SD, a nie do urządzenia przenośnego. Oznacza to, że instalacja na karcie będzie działała również na innych urządzeniach (o tym samym systemie operacyjnym, chyba że przeprowadzimy ponowną instalację samego oprogramowania dla drugiego urządzenia).

Postęp rejestracji map 


Następnie pojawi się okno, w którym program przeprowadzi proces rejestracji kopiujac i zapisując wcześniej wprowadzone dane.

Potwierdzenie zakończenia procesu instalacji


Końcowy ekran wyświetla listę zainstalowanych komponentów programu i map.