Wybór mapy do instalacji

Następnie trzeba wybrać mapę do instalacji. Jej rozmiar oznacza rozmiar całkowity. Na kolejnych etapach pojawi się możliwość wyboru do instalacji interesującego dla użytkownika fragmentu mapy, co może znacznie zmniejszyć zajmowany przez nią obszar pamięci.