Wybór komponentów programu

Na kolejnym ekranie zdecyduj, które komponenty chcesz zainstalować. Można dokonać wyboru komponentów oprogramowania przeznaczonych do instalacji lub aktualizacji. Można tutaj wybrać dodatkowe języki oprogramowania, skórki określające wygląd oraz kolorystykę okienek programu, głosy komunikatów, dodatkowe ikony i dźwięki ostrzegania POI (punkty użyteczności publicznej, ang. Points of Interest).
Wtyczka na ekranie „Today” instaluje na pulpicie urządzenia przenośnego wygodny skrót do programu. 
Wtyczka kontroli przebudzenia wspomaga proces wychodzenia z trybu uśpienia urządzenia z uruchomionym programem. Należy ją każdorazowo zainstalować. 
SD AutoStart instaluje na karcie pamięci specjalną kartotekę, która umożliwia odbudowę instalacji oprogramowania po utracie danych z urządzenia (np. po wykonaniu twardego resetu). 
Uwaga: odbudowa instalacji będzie możliwa jedynie w przypadku instalacji oprogramowania na karcie pamięci i jest to możliwe jedynie na urządzeniach z systemem Windows Mobile.


Wybór składników instalacji

Z listy dodatków do urządzeń prosimy wybrać tylko jeden dla posiadanego modelu urządzenia, w przypadku jak nie będzie go na liście to radzimy zaznaczyć dodatek do urządzenia Nokia 500.