Wybór obszaru mapy do instalacji

Po zakończeniu podawania danych do procesu rejestracji map możesz wybrać,czy chcesz instalować całość mapy, czy jej kawałek. Edytor obszarów pozwoli Ci na wycięcie z całej mapy interesującego Cię fragmentu. Pojawia się możliwość wyboru jednej z poniżej wymienionych czynności:

 • Aktualizacja wybranego obszaru 
  Jeżeli mapa jest już zainstalowana, dzięki tej opcji będzie można zainstalować ten sam fragment mapy, np. w celu jej aktualizacji.
 • Instalacja całego wybranego obszaru 
  Wybór tej opcji spowoduje instalację całej dostępnej mapy.
 • Instalacja wcześniej zdefiniowanego fragmentu mapy 
  Dzięki niej można wczytać uprzednio zapisaną maskę (definicja fragmentu mapy), a następnie uruchomić edytor obszarów pozwalający na ewentualną zmianę zapisanego obszaru.
 • Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja 
  Funkcja ta uruchamia edytor obszarów, dzięki któremu użytkownik może za pomocą myszy określić fragment mapy przeznaczony do instalacji. Tak zdefiniowany fragment można zapisać jako maskę w celu późniejszego wykorzystania. Obszary zaznacza się jako prostokąty na mapie.