Wprowadzenie danych do rejestracji mapy

Na następnym ekranie można zarejestrować mapę. W tym celu należy wpisać numer licencji znajdujący się na karcie licencyjnej oraz podać swój adres e-mail, imię i nazwisko. W miarę możliwości należy zawsze posługiwać się tym samym adresem e-mail, dzięki czemu dotarcie do danych rejestracyjnych w systemie licencyjnym programu będzie znacznie łatwiejsze.
Uwaga: karta licencyjna lub karta pamięci, na który zakupiony został program, stanowi dowód posiadania licencji oprogramowania. Należy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.