Start instalacji


Na pierwszym ekranie programu instalacyjnego wybierz język, w którym program będzie się z Tobą komunikował. Wybór ten ma również wpływ na komponenty językowe i komunikaty, które zostaną domyślnie zaproponowane przez program instalacyjny.
 
Na następnym ekranie należy wybrać instalację i kontynuować proces.
Po zapoznaniu się z treścią, jaka pojawi się na ekranie, należy zaakceptować warunki umowy licencyjnej.