Kopiowanie plików

Po zatwierdzeniu obszaru następuje proces kopiowania plików.


Po zakończeniu procesu kopiowania plików postępuj zgodnie z krokami, które wyświetlaja się na ekranie instalatora oprogramowania.