Warunki udziału w beta testach AutoMapy

Pobierając i użytkując wersję Beta programu AutoMapa przyjmujący niniejsze zaproszenie wyraża tym samym zgodę na wszystkie poniższe warunki i oświadcza, że:

  • Ma czas i chęci, aby testować wersję Beta programu i map
  • Zobowiązuje się do przesyłania uwag z testów w zwięzłej, jasnej i rzeczowej formie pod adres: beta@AutoMapa.pl
  • Zdaje sobie sprawę, że wersje Beta mogą zawierać poważne usterki, w tym również takie, które mogą prowadzić do utraty danych zarówno w AutoMapie, jak i innych aplikacjach
  • Rozumie, że w przypadku problemów z wersją Beta możemy nie być w stanie pomóc w razie kłopotów z instalacją, lub użytkowaniem programu
  • Rozumie, że wersja Beta nie jest finalnym produktem i w przypadku wypowiadania się na jej temat będzie każdorazowo wyraźnie zaznaczał, że są to uwagi dotyczące wersji Beta, a więc wersji testowej/ roboczej udostępnianej jedynie świadomym tego faktu użytkownikom w celach testowych.
Rozumiem i akceptuję