Uruchomienie programu

Po zakończeniu instalacji i rejestracji programu i map, program jest gotowy do użycia. Sposób uruchomienia zależeć może od rodzaju urządzenia nawigacyjnego. Na typowym urządzeniu przenośnym typu PocketPC program uruchomić można, wybierając go z menu „Start” lub bezpośrednio z ekranu startowego. Jeśli w trakcie instalacji mapa nie została zarejestrowana, po starcie program poprosi o zarejestrowanie.

Po pierwszym uruchomieniu programu na ekranie wyświetli się okno z pytaniem o wybór języka, w którym oprogramowanie będzie się z nami porozumiewało (pytanie to pojawi się jedynie w przypadku zainstalowania większej liczby języków).


Okno AutoMapa - Ostrzeżenie

Następnym ekranem jest „AutoMapa - Ostrzeżenie”, zawierające informacje i zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas kierowania pojazdem. Po zapoznaniu się z komunikatem można przejść dalej, stukając w przycisk OK znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu. Jeżeli użytkownik nie chce, aby komunikat był wyświetlany przy każdym kolejnym uruchomieniu programu, w dolnej części ekranu powinien zaznaczyć opcję „Nie pokazuj tego okna”. Następnie na ekranie wyświetlone zostanie okno umożliwiające włączenie systemu Traffic a następnie okno powitalne.


 

Konfiguracja AutoMapa Traffic

System AutoMapa Traffic ułatwia unikanie korków dzięki wykorzystaniu prawdziwych danych o spodziewanych prędkościach na drogach. Uwzględnia przy tym zarówno informacje statystyczne (zbierane w dłuższym okresie czasu) jak również dane online zbierane i przekazywane na bieżąco.

Po pierwszym uruchomieniu programu okno konfiguracji pozwala na podstawową konfigurację Traffic.

Uaktywnienie opcji LiveDrive! (tm) - uruchamia mechanizm pozwalający na omijanie korków poprzez wyznaczanie tras bazując na danych online (3G/HSDPA). Korzystanie z LiveDrive! (tm) może skutkować naliczaniem opłat za transmisję danych, zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego.cennikiem operatora telekomunikacyjnego.

Szczegółowe informacje dostępne po kliknięciu przycisku "Szczegóły".

W przypadku urządzeń nieposiadających dostępu do Internetu w celu synchronizacji informacji SmartRoutes (tm) rekomendujemy  użycie programu Amcenter. Do pobrania z http://www.automapa.pl/, zakładka „Wsparcie | Aktualna wersja” oraz z http://www.miplo.pl/.

 

 


 

 

 

 

Okna powitalne

Okna powitalne pozwala na szybki dostęp do wybranych funkcji programu. Możesz rozpocząć nawigację, przejść do przeglądania mapy  lub ustawić parametry z odbiornika GPS.

Opcja Prowadź do – pozwala na wybór miejsca podróży i natychmiastowe rozpoczęcie nawigacji (oczywiście pod warunkiem poprawnej konfiguracji urządzenia GPS)

W większości przypadków urządzenie GPS zostanie wykryte automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, ustaw ręcznie odpowiednie parametry (numer portu i prędkość transmisji) oraz w przypadku urządzenia z zewnętrznym odbiornikiem GPS, wykonaj odpowiednie połączenie (dotyczy to również podłączenia poprzez Bluetooth). Sposób wykonania podłączenia i właściwe jego parametry powinny być opisane w dokumentacji urządzenia.
Opcja Mapa – umożliwia przeglądanie mapy. Jest to najwygodniejszy sposób, aby zapoznać się z działaniem programu, zalecany przy pierwszym uruchomieniu.
Jeżeli użytkownik nie chce, aby okno powitalne pokazywało się przy każdym następnym uruchomieniu programu, powinien zaznaczyć opcję „Nie pokazuj tego okna”.