Ustawienia: Mapa

Dzięki tym ustawieniom można zmienić wygląd mapy oraz ekranu i dostosować go do własnych preferencji.


Opcje menu Mapa

Dzięki tym opcjom można dostosować do własnych upodobań kolorystykę wyświetlanej mapy, a także sposób jej prezentacji w trybie 2D/3D.

 

Kolory w dzień – określają wybór zestawu koloru mapy dla trybu dziennego.
Kolory w nocy – określają wybór zestawu koloru mapy dla trybu nocnego.
Wielkość czcionek - ustala wielkość napisów na mapie. 
Poszerzone drogi – włącza/ wyłącza poszerzenie odcinków dróg na mapie. 
Powiększanie mapy - zmieniając pomiędzy "1x", "1.8x" i "2x" możemy dostosować rozmiar elementów mapy do możliwości i charakterystyki wyświetlacza na naszym urządzeniu. Opcja ta może być niedostępna na niektórych urządzeniach, co oznacza, że na danym urządzeniu poprawna jest tylko jedna z wartości. 
Obrysy dróg – oferuje możliwość ustawienia rysowania obwiedni odcinków dróg na mapie, co przyspiesza działanie programu.
Ukrywanie dróg - pozwala na określenie jak szybko drogi niższych kategorii znikają z ekranu. 
Horyzont w 3D – określa sposób wyświetlania horyzontu w trybie „3D”.
Nachylenie w 3D - określa zmianę kąta perspektywy widoku mapy w zależności od skali („Auto”) lub o ustalonej wartości.
Funkcje automatyczne... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.
Skalowanie mapy... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.
Widoczne elementy... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.


Menu Funkcje automatyczne

W oknie tym można włączyć/wyłączyć następujące funkcje wykorzystywane podczas nawigacji. Umożliwia włączenie/wyłączenie automatycznego wykonywania następujących opcji:

 • przełączanie w 3D – mapa będzie automatycznie przełączała się w tryb 3D.
 • przełączanie w tryb nocny - jeżeli opcja ta jest włączona, program automatycznie (na podstawie wskazania GPS – zarówno pozycji, jak i pory dnia i roku) będzie przechodzić w tryb nocny, czyli zmieni kolorystykę mapy i innych komponentów ekranu na odpowiednią do nawigacji nocnej, która nie męczy wzroku i nie oślepia podczas jazdy, gdy w samochodzie jest ciemno.
 • obracanie w kierunku jazdy - w trybie pokazywania pozycji i nawigacji obraca mapę w kierunku zgodnym ze zmianą pozycji użytkownika. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, mapa będzie zorientowana zawsze na północ, a kursor pozycji GPS wypośrodkowany na ekranie. Uwaga: opcja ta nie ma wpływu na zachowanie mapy w przypadku trybu 3D, tzn. wyłączenie automatycznego obracania mapy następuje jedynie w trybie 2D.
 • sprzętowe obracanie ekranu - aktywuje obracanie ekranu z czujnika. 


Menu Skalowanie mapy

Ekran umożliwia ustawienie skali, jaka będzie automatycznie używana przy określonych trybach: miasto (I) w trybie 2D/3D, Skala pośrednia (II) 2D/3D, skala poglądowa (III) 2D/3D.

Poniżej można włączyć/ wyłączyć automatyczne przybliżanie/ oddalanie mapy "Przed manewrem" oraz "Informując o POI"- program będzie zmieniał skalę przy wykonywaniu manewru/lub zbliżaniu się do punktu POI, tak aby był on lepiej widoczny na ekranie. Możliwe jest również dostosowanie skali do jakiej ma być przybliżana/ oddalana mapa.


 

 

 

Menu Widoczne elementy

W oknie można włączyć/wyłączyć widoczne elementy interfejsu programu:

 • Pasek postępu trasy,
 • Teren zabudowany,
 • Ograniczenie prędkości,
 • Pikietaż,
 • Pionowe strzałki manewru,
 • Asystent pasa ruchy,
 • Poziome etykiety ulic,
 • Współrzędne GPS i wysokość n.p.m.,
 • Kompas,
 • Kierunek do punktu trasy,
 • Sygnalizacja świetlna.