Ustawienia: Dźwięki

Opcje menu Dźwięki

 

W tym oknie można wybrać język i głos komunikatów, w jakim mają być przekazywane instrukcje głosowe. Ustawić głośność komunikatów, włączyć/ wyłączyć komunikaty lub ustawić przekroczenie prędkości.

Lektor (język) - opcja umożliwia wybór języka komunikatów.

Steruj głośnością – oznacza, że program reguluje głośność urządzenia.

Uwaga: regulacja występuje jedynie na czas wypowiadania przez system komunikatów.

Zmieniaj z prędkością – umożliwia ustawienie poziomu głośności, który będzie dostosowywany do prędkości pojazdu.

Można też skorzystać z opcji automatycznego dostosowania głośności do prędkości pojazdu. Podczas szybkiej jazdy wewnątrz samochodu jest głośniej niż podczas jazdy wolniejszej. Ustawienia pokazane na ekranie po prawej stronie należy interpretować następująco: do prędkości 40 km/h głośność pozostaje na poziomie 50%, zwiększa się liniowo wraz z prędkością powyżej 40 km/h, tak, aby przy prędkości 120 km/h osiągnąć maksimum 90%. Powyżej prędkości 120 km/h głośność pozostaje na poziomie 90%.

Komunikaty... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.

Przekroczenie prędkości... - Okno menu zostanie przedstawione w jednym z kolejnych artykulów.

Dźwięki kliknięć - umożliwia wyłączenie dźwięków kliknięć w programie.


Opcje komunikaty

Powitalny - włącza/ wyłącza komunikat powitalny programu.

Nawigacyjne (manewry) - włącza/ wyłącza komunikaty nawigacyjne.

Sekwencja...

   - Ustawienia w tym oknie dotyczą trybu nawigacji (poruszania się po wyznaczonej trasie z włączonym odbiornikiem GPS). Możemy ustalić, kiedy mają być wypowiadane kolejne komunikaty o zbliżającym się manewrze, przy czym zbliżanie się do manewru nie zależy wprost od odległości pojazdu od niego, tylko od spodziewanego czasu pokonania tej drogi.

"I-szy komunikatu"

    będzie on wypowiadany w określonym czasie przed manewrem, ale tylko w sytuacji, gdy pojazd jedzie z prędkością wyższą niż ustawiona w opcji "

tylko powyżej".

"II-gi komunikat"

   może pojawić się odpowiednio wcześniej przed manewrem, aby można było się do niego przygotować (np. zmienić pas przeznaczony do skrętu). Zostanie on wypowiedziany na żadaną ilość sekund przed manewrem.

"III-ci komunikat"

   wypowiadany jest żadaną ilość sekund przed manewrem.

Sygnalizacja "prosto"... - 

"Gdy do manewru"

    definiuje odległość do manewru, powyżej której program pokazuje „prosto". 

"Ignorując rozwidlenia"

    ogranicza do minimum pojawianie się na trasie komunikatów.

Zakręty (bez rozwidleń) -

    Umożliwia wyłączenie opcji informowania o zakrętach.  

Pomiń skręty - 

   ogranicza do minimum pojawiające się na trasie komunikatów "lekko w lewo/prawo".

O POI - włącza/ wyłącza komunikaty o POI.

O zjechaniu z trasy - włącza/ wyłącza komunikat informujący o zjechaniu z trasy.

O wł./wył. GPS - włącza/ wyłącza komunikat "szukam sygnału GPS".

O szukaniu GPS - możliwość ustawienia częstotliwości pojawiania się powyższego komunikatu.

O trasie po wyznaczeniu - dotyczy informacji głosowej o odległości do celu i przewidywanym czasie dojazdu; komunikat ten może być wypowiadany po wyznaczeniu trasy.

Oraz co każde -

   powyższy komunikat będzie wypowiadany co żadaną liczbę minut.

 

Opcje przekroczenie prędkości

Jeśli użytkownik chce być informowany o przekroczeniu prędkości, którą uważa za bezpieczną, może wybrać ją na tym ekranie i spowodować, że system będzie go ostrzegał o jej przekroczeniu. Opcja "Po przekroczeniu o" to ograniczenie oraz wielokrotność 10 km/h. Ograniczenia to prędkości dla danej kategorii dróg, określone w mapie. (W przypadku braku ograniczenia na mapie jest uwzględniony profil prędkości na ekranieUstawienia | Trasa | dane pojazdu).
Opcja powtarzaj co - określa czas co jaki jest aktywowane ostrzeżenie.