Menu Typowe trasy / cele

Przycisk menu "Typowe trasy / cele" został umieszczony po prawej stronie u dołu interfejsu programu.

UWAGA: Jeżeli chcemy włączyć/ wyłaczyć menu Typowe trasy / cele należy dłużej przytrzymać przycisk (pojawi się standardowy przycisk nawiguj).

W przypadku braku zdefiniowanej trasy program w tym menu zaproponuje wybranie "najbardziej prawdopodobnej trasy" (najczęściej używanej w dany dzień w podobnym przedziale czasowym).

W prawym górnym rogu wyświetla się dzień tygodnia i przedział czasowy, w którym program zaproponuje typowe trasy (Śr 10-12).

Wybierz cel - program proponuje trzy najczęściej wybierane cele podróży. Najczęściej wybierane punkty są proponowane z okresu ostatnich 30 dni.

Jeśli ponad 60% przypadków jest wybieranych z tego samego punktu GPS, typowy cel otrzymuje flage .

Jeśli ponad 60% przypadków jest wybieranych w ten sam dzień tygodnia, wtedy typowy cel otrzymuje kalendarz .

Jeśli ponad 60% przypadków jest wybieranych o tej samej godzinie (+/- 1 h), wtedy typowy cel otrzymuje zegarek .

 

Dodatkowo w oknie menu znajdują się przyciski DomInny... (przejście do menu Prowadź do / Szukaj) oraz przycisk Nawiguj.