Trasa: modyfikuj

Znajdują się tu następujące opcje:


 

 

 

 

Wczytaj

Jest to okno Historii tras, w ktrórym pokazują się trzy rozdzaje tras. Trasy wczytane z dysku, pobrane z Targeo lub wyznaczone ręcznie przez użytkownika. Pliki zapamiętanych tras są zapisywane w /Profiles/[nazwa]/Data Files/Routes.

Z dysku - wczytuje punkty trasy zapisanej uprzednio w pliku atm. Plik należy wybrać w drzewie kartotek pamięci urządzenia.

Targeo - po naciśnieciu przycisku i podaniu cztero cyfrowego kodu PIN trasa zostanie pobrana z serwisu Targeo.pl(urządzenie musi mieć dostęp do Internetu).

Aby pobrać na urządzenie trasę za pomocą kodu PIN, należy w serwisie Targeo.pl wyznaczyć trasę i następnie wybrać:Eksport > Eksportuj do AutoMapy > Wygeneruj kod.

Trasy wyznaczone przez użytkownika są dodawane do listy na zasadzie porównywania punktu START / CEL - jeśli trasa z takimi puntami była już na liście (i była robiona ręcznie) to zostanie nadpisana. 

 - za pomocą tego przycisku można filtrować listę tras.


Zapisz

Zapisuje punkty trasy do pliku atm. Plik można zapisać w dowolnym miejscu w pamięci urządzenia.


Oryginalna

Funkcja ta uaktywnia się po wybraniu trasy alternatywej, pozwala ona na przywrócenie wcześniej wyznaczonej trasy.


Alternatywna

Za wyjątkiem STARTU, CELU i punktów VIA stara się użyć alternatywnych dróg w całym swoim przebiegu.


Kasuj objazdy

Kasuje tymczasowe blokady objazdów stworzone funkcją „Objazd” z menu podręcznego pokazywania pozycji w nawigacji.


Przelicz

Przelicza zdefiniowaną trasę – funkcja aktywna w przypadku ustalenia punktów trasy i odmowy jej wyliczenia. W nawigacji zastępuje ją opcja „Przelicz od aktualnej pozycji”.