Trasa: Blokady

Wyświetla na ekranie listę wszystkich założonych blokad - jako pierwsza pokazywana jest lista zablokowanych odcinków: blokady odcinków zaznaczone są czerwonym kółkiem (jak zakaz ruchu), a odblokowane odcinki – kółkiem szarym, po przejściu do listy zablokowanych obszarów (kliknięcie w przycisk "Obszary") wyświetlana jest obszarów, obszary zablokowane oznaczone są czerwonym kółkiem (jak zakaz ruchu), odblokowane kółkiem szarym. Menu umożliwia: obejrzeć blokadę na mapie, usunąć ją lub zmienić jej datę rozpoczęcia lub/i wygaśnięcia, można również usunąć wszystkie blokady.


Blokady można zapisać do pliku, wczytać, dodać z pliku lub zaimportować je z poprzednich wersji systemu.