Menu Trasa

Menu „Trasa” zawiera wszystkie opcje przydatne do wyznaczania i obsługi tras w nawigacji. Składa się ono z 2 ekranów, pomiędzy którymi przechodzi się przy pomocy przycisków strzałek. Na ekran główny wychodzi się przyciskiem X. Większość z opcji tego menu jest dostępna jedynie w przypadku wyznaczenia trasy.
W trybie uproszczonym interfejsu menu „Trasa” zawiera jedynie najpotrzebniejsze opcje dotyczące tras. Poniżej opisana jest pełna wersja menu.


Demo

Po użyciu tej opcji system odtwarza jazdę po wyznaczonej trasie. Zachowanie systemu jest identyczne jak w przypadku odtwarzaniu zapisanego śladu GPS. Po osiągnięciu celu odtwarzanie trasy rozpoczyna się ponownie.


Pokaż całą

System skaluje mapę tak, aby cała trasa zmieściła się na ekranie.


Odwróć

Opcja ta służy do zamiany kolejności punktów trasy, tak aby utworzyć trasę powrotną, wiodącą przez te same punkty w odwrotnej kolejności, w stosunku do uprzednio wyliczonej.


Informacje

Wieloekranowy dialog podający wiele informacji o wyznaczonej trasie:
Okno Punkty trasy - znajduje się funkcja umożliwiająca przestawianie punktów trasy (przy użyciu przycisków ze strzałkami przed nazwą punktu trasy), funkcja umożliwiająca prostą optymalizację punktów VIA: polega to na znalezieniu punktu VIA znajdującego się najbliżej (w linii prostej) punktu START. Następnie znajdowany jest kolejny punkt, tym razem najbliższy poprzednio znalezionemu, i dzieje się tak do czasu, gdy wszystkie punkty VIA zostaną zreorganizowane. Kolejną dostępną w tym oknie funkcją jest "Odwróć" punkty trasy oraz "Przywróć oryginalnie" - przywraca ustawienia oryginalne trasy, jeżeli użytkownik przed akceptacją zmian wybierze tą opcje.
UWAGA: W opisie każdego z punktów trasy podane są dwie odległości od punktu Start. Pierwsza oznacza odleglość przy uwzględnieniu wyznaczonej trasy, druga - licząc po linii prostej.
Okno Ogólne informacje o trasie - informuje o długości wyznaczonej trasy oraz o szacowanym czasie dojazdu. W tym oknie również prezentują się informacje o strefie czasowej, w której znajdują się punkty Start i Cel.
Okno Długości i czasy - prezentuje podział trasy na typy dróg, dlugość i czas jazdy.
Okno Manewry - lista manewrów tras. Możliwość ich odliczania od puktu STARTU lub poprzedniego manewru. Klikając bezpośrednio w manewr program pozwala pokazać go na mapie lub zablokować.
Okno - Niepożądane odcinki - w przypadku prowadzenia trasy przez odcinki zablokowane, program uwzględni je w tym oknie. Klikając bezpośrednio w manewr program pozwala go pokazać na mapie lub odblokować.
Okno Parametry trasy - zezwala na zmianę podstawowych parametrów trasy.

Skasuj

Kasuje ustawione na mapie punkty trasy.

Typ trasy

Umożliwia wybór jednego z sześciu typów trasy (nie wszystkie są dostępne w trybie prostym). Charakterystyka poszczególnych typów tras została przedstawiona w Instrukcji obsługi /Nawigacja/Wyznaczenie tras.


Szybka

Wyznaczą trasę szybką: jeśli punkty trasy są ustawione, przelicza aktualną trasę według algorytmu trasy szybkiej; jeśli nie ma punktów trasy na mapie, zmienia typ wyznaczanej w przyszłości trasy. Więcej informacji o trasach w rozdziale „Wyznaczanie tras”.


Optymalna

Wyznacza trasę optymalną, czyli pośrednią pomiędzy szybką (faworyzującą przepustowość) i krótką. Stosunek ten można zmienić w ustawieniach.

Łatwa

Wyznacza trasę łatwą.


Krótka

Wyznacza trasę krótką.

Piesza

Wyznacza trasę pieszą.

Terenowa

Wyznacza trasę terenową.

Przełajowa

 

Wyznacza trasę przełajową.