Menu Traffic

Menu systemu Traffic pozwalające na podgląd statystyk systemu - po wybraniu przycisku "Statystyki użycia Traffic" oraz na podgląd systemu - po wybraniu przycisku "Podgląd Traffic". Funkcja "Zdarzenia Traffic" - pobiera bieżące zdarzenia drogowe z całego kraju.

 

 

 


Statystyki użycia Traffic

Tu przedstawione są szczegółowe informacje na temat statystyk systemu Traffic. Można odczytać następujące dane:

  • Ostatni status połączenia,
  • Ilość aktualnych danych do wysłania,
  • Częstotliwość komunikacji LiveDrive!,
  • Informacje o danej mapie,
  • Zestawienie wysyłki/odebrania danych w danym miesiącu,
  • Czasy połączenia od startu/w miesiącu,
  • Informacje o ostatniej wysyłce/odbiorze/próbie wysyłki/próbie odbioru danych oraz ostatniej transmisji danych,
  • Komunikaty błędów.

Funkcja "Pobierz dane" umoźliwia w ręczny sposób pobrania danych LiveDrive! dla danego obszaru mapy (punkt na mapie/pozycja GPS) albo dla wyznaczonej trasy. Pobranie danych kończy komunikat potwierdzający pobranie. Funkcja działa tylko na terenie Polski. W celu pobrania danych należy posiadać aktywne połączenie z Internetem.

Opcja "Wyczyść" - czyści historię okna.

Zdarzenia Traffic

Funkcja umożliwia pobranie i wyświetlenie zdarzeń drogowych z całego kraju. Są one prezentowane na mapie w postaci ikonek do punktów POI i mogą wpływać na wyznaczanie tras.

Pobranie następuje w oknie Zdarzeń Traffic  za pomocą przycisku "Pobierz" (istnieje również funkcja dla klawisza sprzętowego). Pobrane zdarzenia, wyświetlają się względem odległości od aktualnego punktu na mapie i można je dodatkowo filtrować  opcjami: "Pokaż tylko aktualne" i "Pokaż tylko na trasie".

Zestawienie zdarzeń drogowych: 

 

Początek 
zdarzeń
 
Opis
Zdarzeń
Koniec
zdarzeń
Blokada
Inne utrudnienia
Katastrofa
Roboty drogowe
Wypadek