Menu Pomoc i info

Jest dostępne w menu głównym na drugiej zakładce. Znajdują się w nim następujące opcje:

Pomoc - otwiera instrukcje użytkownika.

O programie... - znajdują się tam dane właściciela licencji, wersja programu, mapy, informacje na temat twórców AutoMapy oraz treść licencji.

Informacje o kraju - zawiera ważne informacje dla kierowców: informacje podstawowe, dozwolone prędkości oraz opłaty za płatne drogi